Vorige week stond op Advocatenblad.nl een stuk met de kop ‘Kritisch onthaal mediationplannen Van der Steur’. Deze kritiek komt van de Raad van State, die vindt dat de plannen van Van der Steur hun doel voorbijschieten: verdere juridisering, vertraging, kostenverhoging, voorbijgaan aan bestaande mogelijkheden en beperking van de toegang tot het recht. Bovendien vindt de Raad van State dat de plannen niet duidelijk maken waarom de bestaande regels niet volstaan.

Tegenover deze kritiek staat een welwillende ontvangst van onze vakbroeders van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Deze lijkt voornamelijk ingegeven door de rol die de notarissen voor zichzelf zien als ‘onpartijdige en onafhankelijk en dus bij uitstek geschikte’ mediators.

En wat vindt de Nederlandse Orde van Advocaten van de plannen? In het stuk komt de Orde niet aan het woord en op haar site is over de plannen helemaal niets te vinden, dus ook geen reactie. Waar de notarissen, primair niet uitgerust voor geschillenbeslechting, als haantjes-de-voorste hun plek opeisen, doen de advocaten, die hun bestaansrecht aan geschillenbeslechting ontlenen, er het zwijgen toe. Waarom Orde? 

Martijn Maathuis 

(advocaat bij Kingfisher Advocaten, Amsterdam) 

 

Download artikel als PDF

Advertentie