Een projectteam van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft de twaalf verordeningen en de daarop gebaseerde lagere regelgeving vernieuwd. Doel van deze doorlichtingsoperatie was het overzichtelijker en begrijpelijker maken van de regels. Inhoudelijk kregen ze ook een update. Het is de bedoeling dat de nieuwe Verordening voor de advocatuur en het besluit met lagere regelgeving begin 2015 in werking treden.

 De oude, nu nog de huidige, regelgeving is vanaf het ontstaan van de Orde (1952) tot stand gekomen. ‘Wij vinden de regelgeving onoverzichtelijk, deels verouderd en moeilijk leesbaar,’ zegt projectleider Adrienne Hoevers. ‘Ze zijn in verschillende periodes geschreven, door verschillende mensen. Het is een lappendeken.’ Lid van de Algemene Raad van de Orde Hans Vogels vult aan: ‘Er ontbreekt een uniforme structuur en terminologie.’

De Orde heeft een wetgevingsjurist aangetrokken om de regelgeving naar een hoger plan te tillen. De twaalf verordeningen zijn nu samengevoegd tot één Verordening op de advocatuur. De lagere regelgeving is verenigd in één besluit. De regels zijn volgens de Orde versimpeld, geherstructureerd en inhoudelijk gemoderniseerd. Vogels noemt een belangrijke inhoudelijke vernieuwing: kostenmaatschappen mogen in de toekomst ook een gemeenschappelijke naam voeren. Tegelijkertijd moet een advocaat naar het publiek toe kenbaar maken hoe zijn samenwerkingsverband is geregeld. 

Uitgangspunt bij het project was volgens Vogels niet om het huidige Ordebeleid te herzien, maar om knelpunten in de uitvoering van de regels weg te nemen. ‘Het is een belangrijke doelstelling geweest om de doorlichtingsoperatie beleidsarm te houden,’ aldus Vogels. Als de vernieuwde verordening en het besluit met lagere regelgeving worden aangenomen door het College van Afgevaardigden, worden deze op de website van de Orde geplaatst.

 

 

Meedenken?

Eind juni wordt de nieuwe Verordening op de advocatuur voorgelegd aan alle advocaten en alle ketenpartners van de advocatuur. Via de website van de Orde (advocatenorde.nl) krijgen advocaten de gelegenheid te laten weten hoe ze over de nieuwe regels denken. In de herfst wordt de aangepaste verordening voorgelegd aan het College van Afgevaardigden. Het is de bedoeling dat de verordening per 1 januari 2015 in werking treedt.

 

Wat er verandert

Hoofdlijnen wijzigingen in de Verordening op de advocatuur.

 

Structuur

 

Inhoud

 

Vereenvoudiging

Download artikel als PDF

Advertentie