Het tuchtrecht werkt. Dat is de conclusie die ik trek uit het jaarverslag van de tuchtcolleges dat op 11 juni door Joost van Dijk aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven en mijzelf werd overhandigd. De cijfers. In 2013 kwamen er bij de raad 1584 klachten binnen op zo’n 1,8 miljoen procedures die jaarlijks worden gevoerd en minstens hetzelfde aan adviezen die worden gegeven. Dat waren meer klachten dan in 2012, maar het aantal gegrondverklaringen daalde met zeven procent. Dat is goed nieuws, maar is er ook een verklaring voor? 

Het aantal ongegrond verklaarde klachten is met ruim een kwart gestegen. Het lijkt er dus op dat de toename van het aantal klachten niet betekent dat advocaten slechter zijn gaan werken. In elk geval niet in de perceptie van de tuchtrechter. Vooruitkijkend: in het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna 25 procent minder klachten bij de dekens binnengekomen dan in 2013. Klinkt veelbelovend. En misschien is dit ook weer het bewijs voor mijn stelling dat het versterkte en verscherpte toezicht steeds beter werkt. 

Het bureau van de Orde, maar vooral de elf dekens zijn hier permanent mee bezig. Samen doen we er alles aan om het toezicht verder te verbeteren. Want beter toezicht betekent ook betere kwaliteit. En dat is en blijft een van onze speerpunten. Ook met de beroepsopleiding bijvoorbeeld. Op het moment dat u dit leest is AR-lid Marjan van der List samen met de Uitvoeringsorganisatie het land ingetrokken om huidige en toekomstige patroons enthousiast te maken voor de opleiding. Wat wordt er precies van hen verwacht en wat is hun unieke rol? 

Zelf ben ik ook patroon geweest. Ik heb een twintigtal stagiaires opgeleid. En nee, het is geen promopraatje, ik heb er echt lol in gehad. Het kost wat tijd, maar echt; je krijgt er veel voor terug. Nog steeds heb ik met velen van hen contact. 

Ik hoop dan ook van harte dat de bijeenkomsten onder de bezielende leiding van Marjan goed worden bezocht en dat u in groten getale ja zegt tegen het patronaat, zodat we in september in Woudschoten weer met een mooie nieuwe lichting toekomstige advocaten starten. Want wat is er mooier dan later kunnen zeggen dat u een bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de advocatuur in ons land? Nou ja, misschien die goal van Van Persie tegen Spanje dan.

 

Download artikel als PDF

Advertentie