DAS-juristen presenteren zich op LinkedIn als ‘lawyer’, ook al zijn zij geen advocaat. Dat is tegen het zere been van jurist Floris Zwartkruis die DAS Rechtsbijstand daarop aansprak.

Op LinkedIn beschrijven meerdere juristen hun huidige of eerdere functie als ‘lawyer at DAS Rechtsbijstand’. Zwartkruis meent dat er sprake is van misleiding als juristen die geen advocaat zijn de titel of functie ‘lawyer’ op hun profiel hanteren. Hij verzocht en sommeerde DAS dit onder de aandacht te brengen bij het personeel van alle vestigingen.

DAS reageerde op de e-mails van Zwartkruis met een verwijzing naar het Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands. Daarin heeft het woord ‘lawyer’ volgens DAS drie betekenissen:

Uit het profiel dat Zwartkruis aandroeg als voorbeeld zou volgens DAS duidelijk blijken dat het gaat om betekenis twee. Het profiel vermeldt dat de werkneemster ‘Jurist Arbeidsrecht & Ambtenarenrecht’ is. Bovendien is de term ‘lawyer’ in Nederland geen beschermde titel. De medewerkster is volgens DAS dus gerechtigd de titel ‘lawyer’ te voeren.

In de e-mailwisseling gaat DAS niet specifiek in op de bewering van Zwartkruis dat dit misleiding is. Desgevraagd zegt een woordvoerster van DAS dat ze de claim van Zwartkruis wel ver vindt gaan. ‘Het gaat hier om integere werknemers van DAS die naar het beste woord zoeken om hun functie aan te duiden. We zijn vrij actief online, maar onze social media guidelines gaan niet zo ver dat we onze mensen voorschrijven wat ze op hun LinkedIn profiel moeten zetten.’

‘Het woord ”lawyer” gebruiken voor niet-advocaten kan verwarring zaaien bij rechtzoekenden,’ zegt Robert Veldhoen, voorlichter van de Nederlandse Orde van Advocaten. ‘De term is niet gangbaar in Nederlands taalgebruik en de meeste mensen zullen bij “lawyer” toch aan een advocaat denken.’

Angelsaksische bronnen geven geen eenduidige definitie van het woord. In Black’s Legal Dictionary is een lawyer omschreven als: ‘A person learned in the law; as an attorney, counsel, or solicitor’. Volgens Wikipedia verwijst de term ‘lawyer’ in de Verenigde Staten, de thuisbasis van LinkedIn, doorgaans naar ‘attorneys who may practice law’. Op de websites van de balies in verschillende Amerikaanse staten worden ‘lawyer’ en ‘attorney’ als synoniemen gebruikt, bijvoorbeeld bij de Lawyers Referral Service van de verschillende bar associations.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie