De Rechtspraak is positief over het wetsvoorstel dat digitalisering van procedures in hoger beroep en cassatie mogelijk maakt. Dat blijkt uit het gezamenlijke wetgevingsadvies van Raad voor de rechtspraak en de president van en procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) vroeg de Raad en president en procureur-generaal van de Hoge Raad om advies uit te brengen op het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit wetsvoorstel is bedoeld om het procesrecht in hoger beroep en cassatie te vereenvoudigen en digitaliseren.

De Raad en de president en procureur-generaal spreken in het wetgevingsadvies hun waardering uit voor het wetsvoorstel. Binnen de rechtspraak bestaat groot draagvlak voor het uitgangspunt om de civiele procedure te digitaliseren en vereenvoudigen, zo vermeldt het wetgevingsadvies.

Desondanks hebben de Raad en de president en PG suggesties om het wetsvoorstel aan te passen. Zo betreurt de rechtspraak dat de bestaande dagvaardings- en verzoekschriftprocedures niet volledig geïntegreerd zijn.

Ook heeft de rechtspraak vragen over de zogenaamde combivordering (een procesinleiding waarbij zowel verzoeken als vorderingen ingediend kunnen worden). Combivorderingen kunnen volgens de Raad, de president en de procureur-generaal leiden tot complexe processuele verwikkelingen in hoger beroep en cassatie.

Het wetsvoorstel digitalisering in hoger beroep en cassatie maakt onderdeel uit van een grote moderniseringsoperatie in het burgerlijk en bestuursprocesrecht die vorig jaar is gestart.

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI), dat digitalisatie in eerste aanleg behelst, maakt hier ook deel van uit. Doel van de operatie is de rechtspraak sneller, toegankelijker en begrijpelijker te maken. Rechters en raadsheren worden ‘eigenaar’ van dossiers en partijen, ook burgers, krijgen digitaal toegang tot het zaaksdossier. Via dat online portaal kunnen zij dan onder andere zelf digitaal stukken indienen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie