Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) lijkt er niet voor te voelen dat een rechter die een juridisch geschil inhoudelijk behandelt, ook zelf gaat beslissen over de toevoeging van een advocaat. CDA-senator Hans Franken had dat in maart voorgesteld, tijdens het debat in de Eerste Kamer over de staat van de rechtsstaat.

Hans Franken en andere senatoren maakten zich in dat debat zorgen over de bezuiniging van 85 miljoen euro van staatssecretaris Fred Teeven op gesubsidieerde rechtsbijstand. Belangrijk onderdeel van dat bezuinigingsplan is dat de juridische lokketten in Nederland zich omvormen tot een eerstelijnszorg voor juridische conflicten, die bepaalt of het inschakelen van een advocaat wel echt nodig is.

Franken vond dat ook bij een negatieve beslissing van de juridische lokketten een burger toch de mogelijk moet behouden om met een geschil naar een rechter te stappen. Hij stelde voor dat de regering een ‘voorziening’ schept voor die rechter, zodat hij eventueel zelf een beslissing kan nemen over de vraag of de zaak een toevoeging van een advocaat rechtvaardigt.

Teeven schrijft nu in een korte reactie dat een negatief besluit over gesubsidieerde rechtsbijstand ‘appellabel’ zal zijn bij een rechter, maar hierbij verwijst hij naar de bestaande praktijk. Daarin moet een afwijzende beschikking over de toevoeging van een advocaat in een aparte procedure worden aangevochten bij de bestuursrechter.

Tijdens het debat in maart was Teeven al niet enthousiast over het voorstel van Franken, maar de CDA-senator kreeg met een motie een meerderheid van de Eerste Kamer achter zich. Enkele weken geleden wilde de Eerste Kamer van Teeven weten hoe hij de motie uitvoert. De staatssecretaris antwoordt dat hij na de zomer zijn wetsvoorstel presenteert over het nieuwe stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarin wordt dan ook opgenomen welke beroepsmogelijkheden openstaan voor die gevallen waarin er geen toevoeging is afgegeven voor een advocaat.

Maarten Bakker

Advertentie