Bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zijn geen signalen binnengekomen over Nederlandse advocaten die hun diensten aanbieden naar aanleiding van de vliegramp met vlucht MH17. Diverse media berichtten de afgelopen dagen over dienstverleners die, via advocaten of direct, contact zochten met nabestaanden van de slachtoffers.

Voor zover bekend bij de NOvA zijn er geen opdringerige Nederlandse advocaten die beloftes doen over schadevergoedingen aan de nabestaanden. De NOvA laat weten de situatie te monitoren en ook de lokale dekens zijn extra alert.

Volgens de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) benaderen minstens twee Amerikaanse letselschadeadvocaten op dit moment actief Nederlandse advocaten in de hoop op een doorverwijzing.

De vereniging vermoedt dat de Amerikanen contact zoeken met advocaten in Nederland om zo een gedragsregel die in de VS geldt te omzeilen. Amerikaanse advocaten moeten namelijk minimaal 45 dagen wachten na een ramp voordat zij activiteiten mogen ontplooien richting slachtoffers en nabestaanden. Met een doorverwijzing van een Nederlandse advocaat zou deze regel mogelijk niet opgaan.

De NOvA onderschrijft de waarschuwing van de vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en ASP om vooralsnog niet in zee te gaan met luchtvaartadvocaten uit het buitenland. Deze, veelal Amerikaanse, advocaten beloven hoge schadevergoedingen, maar daar staat tegenover dat zij een deel van de opbrengst opeisen bij succes.

Nederlandse advocaten kunnen worden betaald door de aansprakelijke partij en mogen in beginsel geen deel van de opbrengst vragen, hoewel sinds het begin van het jaar op basis van een experiment resultaat gerelateerd belonen is toegestaan.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie