DIGITALISERING  De Rechtspraak is positief over het wetsvoorstel dat digitalisering van procedures in hoger beroep en cassatie mogelijk maakt. Dat blijkt uit het gezamenlijke wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak en de president van en procureur-generaal bij de Hoge Raad.

LAWYER  DAS-juristen presenteren zich op LinkedIn als ‘lawyer’, ook al zijn zij geen advocaat. Dat is tegen het zere been van jurist Floris Zwartkruis die DAS Rechtsbijstand daarop aansprak. Volgens DAS heeft het woord ‘lawyer’ drie betekenissen: advocaat, jurist en kwabaal (een zoetwatervis). Uit het profiel blijkt volgens DAS duidelijk dat het gaat om de betekenis van ‘jurist’.

TOEZICHT  De omslag naar een zichtbaar en consistent toezicht die de Orde heeft ingezet in 2012 en heeft versterkt in 2013, is in de eerste helft van 2014 ‘verder bestendigd’. Dat concludeert interim-rapporteur toezicht mr. Rein Jan Hoekstra in zijn bevindingen voor de eerste helft van dit jaar.
ADVOCATENWET  Er gaat veel veranderen voor plaatselijk dekens en de manier waarop zij toezicht houden. Met de invoering van de nieuwe Advocatenwet, waarschijnlijk per 1 januari 2015, krijgen ze veel meer bevoegdheden. Tijdens een seminar op 3 juli in het Muntgebouw in Utrecht werden de plaatselijk dekens en de andere leden van de raden van toezicht bijgepraat door de algemeen deken, beleidsadviseurs van de Orde en andere deskundigen.

KINDERPARDON  De advocaat van een Kazachse moeder en haar kinderen in een kinderpardonzaak is verbaasd dat staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD), in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in Arnhem op 1 juli. Volgens de rechter is het beroep tegen de weigering van de staatssecretaris om de moeder en haar twee kinderen een verblijfsvergunning te verlenen, gegrond.

ELF  Den Haag heeft er binnenkort een organisatie voor advocaten bij. De Raad van Europese balies (CCBE) heeft besloten tot oprichting van de European Lawyers’ Foundation (ELF). Deze organisatie zal vanuit Den Haag projecten van de CCBE gaan uitvoeren.

>    Kijk voor meer informatie op Advocatenblad.nl.

Download artikel als PDF

Advertentie