Het is een bekend fenomeen dat je bij het begin van een relatie eerst écht contact moet maken. Veel organisaties hebben dan ook een introductieprogramma voor nieuwe mensen. Minder bekend is dat bij het afscheid nemen een soortgelijke regel geldt: er dienen niet slechts zakelijke afspraken te worden gemaakt, maar er moet ook op persoonlijk niveau vorm aan het afscheid worden gegeven. Doe je dat niet, dan berokken je aan je eigen kantoor schade toe.
    Natuurlijk: rond het vertrek lopen emoties soms hoog op en is iedereen blij als de deur definitief dichtgetrokken kan worden. Maar het persoonlijke afscheid overslaan is onverstandig. Het leidt bij de vertrekkende persoon tot een onplezierig gevoel. Idealiter creëer je de situatie dat degene die vertrekt juist positief terug denkt aan zijn/haar tijd bij het kantoor. En dat die als ambassadeur gaat optreden van je kantoor.
    Het negatieve effect van het overslaan van aandacht aan vertrekkers zorgt ook binnen je organisatie voor een ‘gat’. Het suggereert dat mensen alleen maar productiemiddelen zijn. En zo’n beeld is voor betrokkenheid en inzet niet goed.
    Hoe doe je dat dan: goed afscheid nemen?

Soortgelijke afscheidsregels gelden ook voor cliënten die afscheid nemen: neem ook daar de tijd en energie voor. Zet je heen over eventuele irritatie, trek lering uit de motieven van de cliënt en zorg voor een positief gevoel.

Dolph Stuyling de Lange

Download artikel als PDF

Advertentie