De Rechtspraak heeft vandaag de nieuwe Beslagsyllabus 2014 openbaar gemaakt. De belangrijkste wijzigingen omvatten een volledig herziende paragraaf over bewijsbeslag en een aangepaste passage over derdenbeslag na Vormerkung.Bijlage:

De paragraaf over bewijsbeslag is volledig herschreven naar aanleiding van het Molenbeek arrest (HR 13 september 2013, ECLI:HR:2013:BZ9958). De Hoge Raad heeft over bewijsbeslag in niet-IE zaken een aantal prejudiciële vragen beantwoord, die ook van belang zijn voor bewijsbeslag in IE-zaken. In de nieuwe beslagsyllabus komt het Molenbeek arrest dan ook uitgebreid aan de orde.

In de paragraaf over derdenbeslag is aandacht voor beslag na Vormerkung (inschrijving van de koop op een registergoed in de openbare registers, artikel 7:3 lid 1 BW). De Beslagsyllabus vermeldt nadrukkelijk dat de voorzieningenrechter niet altijd beslag na Vormerkung toe hoeft te staan, ook al heeft de Hoge Raad beslist dat beslag na inschrijving mogelijk is.

Andere wijzigingen in de nieuwe beslagsyllabus behelzen toevoegingen over ‘grijsmaking’, eerder afgewezen beslagreksten en het protocol afhandeling IE-zaken door Haagse rechter-plaatsvervangers.

De nieuwe Beslagsyllabus 2014 geldt vanaf 1 augustus. Net als de eerdere versies bevat de beslagsyllabus de eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen zodat die voldoende informatie bevatten voor de voorzieningenrechter. De beslagsyllabus bevat ook ‘best practices’ voor bepaalde gevallen, die rechters overigens niet binden.

De nieuwe tekst is te herkennen aan de oranje letters. In het groen, met een kleinere lettergrootte, staat aangegeven hoe de tekst in de vorige versie luidde.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie