–    Raad van discipline Arnhem, 2 december 2013, nr. 13-246, ECLI:NL:TADRARN:2013:167.
–    Gedragsregel 1.
–    Onvoldoende onderzoek advocaat naar correcte betaling van zijn declaratie. Weigering terug te betalen toen bleek van onterechte betaling.

T, cliënt van mr. X, was penningmeester van een sportvereniging. Zonder toestemming van het bestuur van de vereniging heeft T een bedrag van € 18.000 van de rekening van vereniging overgemaakt naar mr. X ter voldoening van een privédeclaratie. Aan mr. X liet T weten hiervoor toestemming te hebben van de vereniging. De vereniging heeft mr. X verzocht en nadien – via haar advocaat – gesommeerd tot terugbetaling. Mr. X heeft hieraan geen gehoor gegeven. De vereniging heeft een kort geding moeten starten. Na een bespreking in het kader van de klachtprocedure zijn afspraken gemaakt over terugbetaling van het bedrag door mr. X. Een week later dan afgesproken heeft mr. X het bedrag aan de vereniging terugbetaald.

Naar aanleiding van de klachten van de sportvereniging overweegt de raad dat van mr. X verwacht had mogen worden dat hij zijn cliënt op voorhand had gevraagd de toestemming schriftelijk door het bestuur te laten bevestigen. Mr. X had op zijn minst genomen gerede twijfel moeten hebben over de bevoegdheid van T over het bedrag te beschikken. Voorts is de raad van oordeel dat mr. X direct na ontvangst van het bedrag contact had moeten opnemen met de vereniging om duidelijkheid te verkrijgen over de herkomst van het bedrag en om te zorgen voor onmiddellijke terugbetaling. In elk geval had mr. X het bedrag niet langer onder zich mogen houden nadat hem gebleken was dat de betaling onbevoegd was geschied. Het wordt mr. X in ernstige mate aangerekend dat de vereniging een kort geding aanhangig heeft moeten maken en dat mr. X zich vervolgens niet stipt heeft gehouden aan de met de vereniging gemaakte betalingsafspraak.
De raad acht de klacht in al zijn onderdelen gegrond en legt aan mr. X, mede gelet op zijn antecedenten, een schorsing op voor de duur van één maand.

Download artikel als PDF

Advertentie