OVERDRAGEN VORDERINGEN

In het Advocatenblad van februari 2014 (pagina 39 en 40) wordt aandacht besteed aan de betalingsmoraal van cliënten. Besproken wordt hoe de advocatuur omgaat met ‘wanbetalers’. In het artikel komt de volgende tekst voor:
    ‘Als zelf innen niet lukt en afschrijven een slecht gevoel geeft, dan kan de vordering altijd nog worden verkocht. Dat gebeurt steeds vaker (…).’
    Uit het artikel volgt verder dat de verkoop van vorderingen op cliënten, in elk geval ten dele, plaatsvindt aan commerciële entiteiten. Als voorbeeld wordt verkoopjevordering.nl genoemd. Het dekenberaad wijst u erop dat het verkopen (of cederen) van uw vordering op cliënten niet is toegestaan. U behoort uw vordering (zeker niet met het daarbij behorende dossier) niet aan een derde, niet zijnde een geheimhouder, te verkopen.
    Een advocaat die een vordering op een cliënt heeft en deze vordering aan een derde (niet-geheimhouder) verkoopt, schendt daar-mee zijn geheimhoudingsverplichting. Hij maakt daarmee immers de persoonlijke gegevens van zijn cliënt (inclusief de gegevens die uit het dossier blijken) kenbaar aan die derde.
    Een advocaat die een vordering op een cliënt heeft en deze vordering niet zelf in een procedure aanhangig wil/kan maken, doet er verstandig aan daartoe een andere advocaat in te schakelen. Die advocaat behartigt dan, in het kader van een opdrachtovereenkomst, de belangen van de advocaat/crediteur. Gegeven die opdrachtovereenkomst blijven de cliënt-gegevens dan binnen de geheimhou-dingsverplichting.
    Het dekenberaad roept u al met al op voorzichtig te zijn met het overdragen van vorderingen op cliënten. U dient zich terdege bewust te zijn van uw geheimhoudingsverplichting en derhalve geen vorderingen aan niet-advocaten over te dragen. De geheimhoudingsver-plichting geldt ook jegens een ‘wanbetaler’.

Namens het dekenberaad,
Nardy Desloover (deken Rotterdam)

TYPISCH OPSTELTEN
Het Advocatenblad.nl kopte: ‘GroenLinks: inperken legaliteits-beginsel “slecht idee”’. Typisch Opstelten!
    Wij hadden niet anders verwacht van een minister die al jaren bewijst het met de principes van onze rechtsstaat niet al te nauw te nemen, getuige bijvoorbeeld zijn voorstellen om heel autorijdend Nederland vier weken in een politiedatabank op te slaan (ANPR), ieders computer te kunnen hacken, ongebreideld cameratoezicht in te voeren en iedere politieagent een Taser-wapen te geven. Zijn voorstel om nu ook maar meteen het hele legaliteitsbeginsel op de schop te nemen, past keurig in dat rijtje.

Vincent Böhre (Director of operations
Privacy First, Amsterdam)

@ADVOCATENBLAD

Dit kan niet waar zijn:
‘@Advocatenblad: DAS: Wel ‘lawyer’, geen advocaat’ #advocatuur #LinkedIn’ @Het_OM @JBAdvocaten
@ReinierJK

Hoekstra: ‘Positieve omslag toezicht advocatuur zet door’ Soms gaat het toch goed met het toezicht!
@EerdeHaitze

Advocaten laten omzet liggen. Goed artikel in @Advocatenblad #omzet #advocatuur pic.twitter.com/UzMxM92qdd
@rjvaneen

Niet alleen de advocatuur!
‘@Advocatenblad: Inperking strafvordelijke legaliteitsbeginsel verontrust advocatuur ’
@TerrydeJong

Wat leest de kroniek Burgerlijk Procesrecht en Aansprakelijkheidsrecht lekker weg zeg @Advocatenblad
@BeensSebastiaan

Download artikel als PDF

Advertentie