Het was spannend en de techniek gooide helaas een beetje roet in het eten, maar gelukkig reageerden de aanwezigen sportief en enthousiast. Op de Kleine Kantorendag 2014 van Sdu Juridische Opleidingen kregen advocaten de kans om als eersten een workshop van het Advocatenblad bij te wonen. Ze kregen van de redactie te horen hoe ze de kans vergroten op een plekje op de opiniepagina’s van kranten, hoe ze zichzelf via blog en site kunnen promoten en hoe ze een doorwrochte analyse in een juridisch vakblad kunnen krijgen. Ze kregen, kortom, te horen hoe je een goed stuk kunt schrijven én publiceren.
    Het Advocatenblad is voortaan meer dan een blad alleen. Op de workshop ‘Leren publiceren’ volgt in Amsterdam de Advocatenblad Tuchtrechtdag. Op
27 oktober vertellen deskundigen als Leonie Rammeloo, Trudeke Sillevis Smitt, Robert Sanders en Joost van Dijk er over wijzigingen en veranderingen in het tucht(proces)recht. Is er een lijn binnen de tuchtrechtspraak te ontdekken, en worden trends binnen het tuchtrecht beïnvloed door bijvoorbeeld artikel 6 EVRM? Wat is de grens tussen het strafrecht en het tuchtrecht? Hoe ziet de toekomst van het tuchtrecht eruit? Kan het huidige systeem gehandhaafd blijven of blijkt er uit het veld een andere behoefte aan afdoening van klachten te zijn? Op maandag 1 december volgt de eerste Kroniekendag. De auteurs van de Kronieken Formeel en Materieel strafrecht praten u bij over de jongste ontwikkelingen en jurisprudentie in deze rechtsgebieden.
    Opgeven voor de Tuchtrechtdag en de Kroniekendag kan via sdujuridischeopleidingen.nl. Intussen horen we natuurlijk graag wat u vindt van deze nieuwe stap van het Advocatenblad. Wie weet heeft u zelf suggesties. We zijn, zoals bekend, te vinden via redactieAadvocatenorde.nl. Het kan per slot van rekening geen kwaad als u ons een spiegel voorhoudt en ideeën deelt. ‘Intervisie moet’, was een van de belangrijkste lessen die advocaten meekregen op de Kleine Kantorendag.
    In dit nummer krijgt ook de gehele advocatuur een spiegel voorgehouden. Het Advocatenblad vroeg hoogleraren met een leerstoel op het terrein van rechtspraak, rechtspleging, rechterlijke macht, Openbaar Ministerie of vergelijkbare leeropdracht naar de kwaliteit van de advocatuur. Hun advies? Pas u aan en innoveer. Mocht u zich nu willen innoveren door succesvol publiceren dan weet u ons vast te vinden. We komen graag langs voor een workshop over dit thema.

Robert Stiphout

Download artikel als PDF

Advertentie