Alles over Woudschoten 3.0

De tweede lichting is gestart aan de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten, maar niet iedere (toekomstige) patroon of praktijkbegeleider kent alle vernieuwingen. Om vragen te beantwoorden en om te laten zien wat de veranderde opleiding oplevert, trok de Orde in juni en juli het land in.
    De roadshows in de diverse arrondissementen werden goed bezocht. De Orde kon zo uitleggen welke wijzigingen zijn doorgevoerd en laten zien hoe patroons zelf kunnen profiteren van de vernieuwde opleiding.
    Zo kunnen patroons in een vroeg stadium meedenken met de specialisatie van hun stagiaire. Aan het begin van de opleiding kiezen stagiaires een leerlijn burgerlijk recht, strafrecht of bestuursrecht, bij voorkeur in het rechtsgebied waarin ze werken. Een van de patroons van een stagiaire uit de voorjaarscyclus prijst dit initiatief: ‘Doordat ze met gelijkgezinden in de groep zitten, is het niveau ook hoger.’
    Dat is precies het doel van de vernieuwde beroepsopleiding, onderschrijft Marjan van der List van de Algemene Raad. De opleiding sluit zo beter aan bij de praktijk. De stagiaires moeten voorafgaand aan elke cursusdag een opdracht maken en inleveren opdat de stof goed beklijft. Ook is er gedurende de hele stage meer aandacht voor vaardigheden. Patroons helpen met eigen casus inbrengen en kunnen het jaarlijkse eindgesprek bijwonen.
    Niet alles is nieuw: elke lichting start nog steeds in Woudschoten. Maar nu zijn er prominente juristen, debaters en interactieve onderdelen. Woudschoten 3.0 dus; je zou er bijna de opleiding nog een keer voor doen.

Meer informatie vindt u op www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl.

Buitenstages raio’s en IDR

Kandidaten uit de rechterlijke macht die een buitenstage in de advocatuur lopen moeten aan bepaalde eisen voldoen. De Algemene Raad heeft op 3 maart 2014 besloten dat raio’s (rechterlijk ambtenaar in opleiding) beëdigd moeten worden en het Introductieblok van de Beroepsopleiding Advocaten over kernwaarden en gedragsregels moeten volgen. Voor kandidaten Interne Doorstroming Rechterlijke macht (IDR) geldt dat zij beëdigd moeten worden mits de stage minimaal een jaar duurt. Daarnaast moeten IDR kandidaten het Introductieblok en de Major inclusief toets van de beroepsopleiding volgen.
Voor meer informatie
www.advocatenorde.nl/10241/informatie-raio-s-en-idr-kandidaten.html (publicatie april 2014); of neem contact op met de betreffende raad van toezicht.

Beleidsregel verzet tegen beëdiging

Een advocaat-stagiaire wordt geschrapt van het tableau als hij of zij niet binnen drie jaar na beëdiging de beroepsopleiding heeft afgerond (artikel 8 lid 3 Advocatenwet). Er is hierbij geen onderscheid tussen de oude beroeps-opleiding (op grond van Stageverordening 2005) en de nieuwe (op grond van Stageverordening 2012).
    De raden van toezicht hebben besloten tot een beleidsregel in dit kader. Als een advocaat-stagiaire die geschrapt is op grond van artikel 8 lid 3 Advocatenwet een verzoek tot beëdiging doet, dan zal de raad van toezicht tot vijf jaar na schrapping in verzet gaan tegen de beëdiging (artikel 4 Advocatenwet). Als de advocaat-stagiaire binnen de terme de grâce alsnog het examen met goed gevolg aflegt, geldt dit niet.
    Toetsuitslagen zijn vijf jaar geldig. Een nieuwe beëdiging zou in elk geval tot gevolg moeten hebben dat de advocaat-stagiaire de hele opleiding opnieuw moet doen.
    De raden van toezicht besloten tot de bovenstaande beleidsregel op de volgende data:

Naam raad van toezicht

Datum 2014

Raad van toezicht Breda-Middelburg

7 april

Raad van toezicht Overijssel

10 april

Raad van toezicht Noord-Nederland

11 april

Raad van toezicht Noord-Holland

17 april

Raad van toezicht Rotterdam

24/25 april

Raad van toezicht Den Haag

17 april

Raad van toezicht ’s-Hertogenbosch

11 april

Raad van toezicht Midden-Nederland

28 mei

Raad van toezicht Amsterdam

16 mei

Raad van toezicht Gelderland

15 april

Raad van toezicht Limburg

19 juni

 

Download artikel als PDF

Advertentie