Juristenportretten (Uitgeverij Paris, 2014) geeft een overzicht van dertig jaar rechtsontwikkeling via biografieën van acht-tien grote namen uit de juridische wereld.

In een kadertje op pagina 120 van Rechtsgeleerd Magazijn Themis, een van de oudste juridische tijdschriften van ons land, stond in 1983: ‘De redactie heeft het voornemen opgevat van tijd tot tijd een portret van een belangrijk Nederlands jurist te presenteren.’ Deze mededeling roept vragen op, zoals: wie is belangrijk? En wanneer portretteer je een belangrijk jurist? Dat zal vaak aan het eind van zijn of haar carrière c.q. leven zijn. Haast is dan geboden, want het uitgangspunt was per slot van rekening levende juristen in beeld te brengen.
    Het is RMThemis gelukt door de jaren heen portretten van prominente juristen te plaatsen; allen mannen en vrijwel allemaal oud-redactieleden van het tijdschrift. De lezer zal de namen herkennen van leerboeken (Kooijmans), annotaties (Van der Grinten), belangrijke arresten (Wiarda) of colleges (Van der Hoeven). Het resultaat is nu gebundeld.
    Juristenportretten biedt een inkijkje in het leven van de mannen die de meesten vooral van naam zullen kennen. Interessant is om te zien hoe de carriè-res van deze juristen verlopen. Ze starten vaak als advocaat of promovendus. Daarna worden ze bedrijfsjurist, ambtenaar, politicus en/of hoogleraar. Via een leerstoel eindigen veel van de geportretteerden bij de Hoge Raad of een ander hoog rechtscollege.
    Soms tonen de auteurs een glimp van de mens achter de jurist door in te gaan op achtergrond, gezinsleven en hobby’s. Thijmen Koopmans, onder meer voormalig raadsheer, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en auteur van een werk over vergelijkend publiek recht, noemt zich bijvoorbeeld ‘cultuurvlooi’ en was vroeger goed in sport. Maar de titel is niet voor niets Juristenportretten. De verhalen gaan vooral over juridische gedachtes, invloeden, interesses, nevenactiviteiten en publicaties van de persoon in kwestie. De korte biografieën bieden zo een overzicht van de ontwikkeling in het Nederlands recht sinds 1983.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Download artikel als PDF

Advertentie