–    Hof van Discipline, 10 januari 2014, zaak nr. 6628, ECLI:NL:TAHVD:2014:26.
–    Gedragsregel 1.
–    Ook bij een (terug)belverzoek gelden de regels voor overname van een strafzaak.

Mr. H is voorkeursadvocaat in strafzaken van B en als zodanig aan B toegevoegd. Mr. X heeft – zonder overleg met mr. H – op verzoek van een familielid van B een (terug)belverzoek gedaan aan B, terwijl mr. X wist dat B een eigen advocaat had.
Op het bezwaar van de deken dat mr. X heeft gehandeld in strijd met de regels voor overname van een strafzaak overweegt het Hof van Discipline dat als uitgangspunt geldt dat een andere advocaat pas contact met een gedetineerde verdachte mag opnemen, indien de behandeld advocaat voorafgaand is geïnformeerd. Mr. X heeft dat nagelaten.
Mr. X had als verweer aangevoerd dat slechts sprake was van een terugbelverzoek in het kader van een oriënterende fase, om te verifiëren of B inderdaad wilde dat hij de zaak zou overnemen. De tuchtrechter verwerpt dat verweer: volgens het hof moet een terugbelverzoek op één lijn worden gesteld met het maken van een bezoekafspraak en kan het – gelet op het verzoek van het familielid – niet anders worden beschouwd dan in het kader van de (eventuele) overname van de strafzaak.
Verder had mr. X de vraag opgeworpen of men wel de eis kan stellen direct de behandelend advocaat in kennis te stellen, omdat mogelijk daardoor de band tussen de behandelend advocaat en de cliënt wordt geschonden. Op dit punt overweegt het hof dat mr. X dit vooraf met het familielid van B had kunnen afstemmen. B had dan zelf de afweging kunnen maken zonder dat de behandelend advocaat in dat stadium bij de zaak betrokken werd.
Het hof acht de verplichting vooraf met de behandelend advocaat overleg te voeren niet in strijd met de geheimhoudingsplicht. De regels voor overname van een strafzaak staan niet aan een vrije advocaatkeuze in de weg.
Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad.
Nu mr. X al eerder in strijd met de regels voor overname van een strafzaak heeft gehandeld, acht het hof een berisping passend en geboden.

Download artikel als PDF

Advertentie