Het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak streven ernaar het Advocatenportaal, waarin advocaten strafdossiers van bepaalde standaardzaken kunnen downloaden, te openen voor alle strafrechtadvocaten op 8 september. Op 21 augustus beslist de verantwoordelijke stuurgroep of het portaal in alle arrondissementen wordt uitgerold. Dat meldt het OM.

De afgelopen maanden draaide een ‘pilot’ van het Advocatenportaal in twee arrondissementen. ‘Een pilot mag ik het eigenlijk niet noemen,’ zegt Annouk van Nunen van het OM. ‘Dat impliceert namelijk dat we na de pilot zouden kiezen of we doorgaan of niet. Maar dat is niet zo. We gaan sowieso door met het Advocatenportaal.’

De ‘pilot’ in Den Haag, of ‘de eerste implementatie op kleine schaal’ zoals Van Nunen het liever noemt, liep niet storm. Tien advocaten waren geselecteerd om mee te doen. Zij haalden met hun advocatenpas slechts 25 digitale dossiers in GPS-zaken (‘Geïntegreerd Processysteem Strafrecht’) beveiligd binnen. Het merendeel van deze dossiers werd bovendien behandeld door twee kantoren.

Daarom werd besloten uit te breiden naar arrondissement Midden-Nederland, waarin naar Van Nunen hoopt voor 21 augustus nog 25 extra’s dossiers gedownload worden. ‘Bij 50 zaken hebben we voldoende body om te bepalen of we landelijk gaan uitrollen. Op 21 augustus besluiten we bovendien hoe dat eruit gaat zien: of alle strafrechtadvocaten hoe dossiers voortaan digitaal krijgen tenzij ze aangeven alles liever op papier te ontvangen, of juist andersom.’ Bij de eerste uitrol in Den Haag en Midden-Nederland konden advocaten nog op de stelbrief vermelden stukken digitaal te willen ontvangen.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ondersteunt de komst van het Advocatenportaal. ‘Maar het moet wel werkbaar zijn voor advocaten,’ zegt een woordvoerder van de NOvA. ‘We zijn erg benieuwd naar de evaluatie van de pilots. Bij de aanvang van de pilots signaleerden we al drie punten die veranderd moeten worden voordat het portaal landelijk gaat . In elk geval moeten nagekomen stukken ook in het Advocatenportaal komen, advocaten moeten e-mail notificaties krijgen als er documenten in het portaal staan en in het beginscherm zouden dossiers gerangschikt moeten zijn op naam van de verdachte in plaats van het parketnummer.’ Van Nunen laat weten dat deze wijzigingen inmiddels zijn doorgevoerd.

Digitale informatie-uitwisseling in de strafrechtketen wordt de norm per 2016 en is een van de zes pijlers in het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen. Het Advocatenportaal ondersteunt zo de digitalisering in het strafrecht. De opening van het Advocatenportaal, en mogelijk dus de start van de landelijke uitrol, zal plaatsvinden op 8 september a.s. bij het Parket-Generaal. Voordat de minister het portaal openstelt, neemt hij deel aan een paneldiscussie met Bart van Tongeren (waarnemend deken NOvA), Herman Bolhaar (voorzitter College van procureurs-generaal) en Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Vragen aan het panel kunt u voor en tijdens de bijeenkomst stellen via Twitter met de hashtag #advportaal.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie