TUCHTRECHTDAG

Op maandag 27 oktober 2014 heeft de door Sdu Juridische Opleidingen verzorgde Advocatenblad Tuchtrechtdag plaats. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) heeft een vierde nota voor de Wet positie en toezicht advocatuur ingediend. Wat heeft dat voor gevolgen voor u? Hoe ziet de toekomst van het tuchtrecht eruit; kan het huidige systeem gehandhaafd blijven of blijkt er uit het veld een andere behoefte aan afdoening van klachten te zijn? Deze en meer vragen komen op de Tuchtrechtdag aan bod. De Tuchtrechtdag is een dag waarop de dagelijkse praktijk van de advocaat wordt besproken, met lezingen van sprekers uit diverse hoeken zoals het dekenaat, advocatuur en de voorzitter van het hof van Discipline. Meer informatie en aanmelden kan op www.sdujuridischeopleidingen.nl.

 

KRONIEK STRAFRECHT

Advocatenblad en Sdu Uitgevers organiseren op maandag 1 december 2014 in Hotel Breukelen de Kroniekendag actualiteiten formeel en materieel strafrecht. De inhoud wordt verzorgd door Cleerdin & Hamer Advocaten uit Amsterdam. Dit kantoor verzorgt ook de strafrechtkroniek van het Advocatenblad. U krijgt op deze dag een overzicht van relevante uitspraken en recente ontwikkelingen voor uw procespraktijk. De dag is grofweg in drie onderwerpen in te delen: I) actuele ontwikkelingen op het gebied van het formele strafrecht, II) actuele ontwikkelingen op het gebied van het materiële strafrecht en III) praktisch overzicht van nieuwe wetgeving en aanhangige wetsvoorstellen. Meer informatie en aanmelden kan op www.sdujuridischeopleidingen.nl. 

 

NAAR SCHOTLAND?

Het European Lawyers’ Programme gaat op 7 april 2015 (t/m 26 juni 2015) weer in Edinburgh van start. Als Nederlandse advocaat kunt u, samen met twaalf advocaten uit andere Europese landen, aan de Universiteit van Edinburgh een negendaagse introductiecursus volgen, met aansluitend tien weken praktijkstage. U loopt tijdens de stage mee met één van de Court of Session Judges en met een Schotse advocate. Solliciteer vóór 1 oktober 2014 naar één van de felbegeerde plaatsen. Na afloop bent u lid van alumnivereniging European Lawyers’ Association met jaarlijks een buitenlands congres. Inlichtingen: corné[email protected] of [email protected].

Download artikel als PDF

Advertentie