De openbare internetconsultatie over de concept-herziene regelgeving van de Orde is op 15 augustus afgerond. Het verantwoordelijke projectteam ontving ruim vijftig reacties op het voorgestelde ontwerp.

De Orderegels (met uitzondering van de Gedragsregels) zijn onlangs doorgelicht. Bedoeling was de regels overzichtelijker en begrijpelijker te maken. Overbodige of verouderde regels zijn geschrapt, knelpunten zijn opgelost en administratieve lasten zijn verminderd. De twaalf verordeningen zijn samengevoegd tot één Verordening op de advocatuur. Lagere regelgeving staat nu in één besluit. Het Ordebeleid werd overigens niet herzien; de doorlichting was ‘beleidsarm’. 

Advocaten en ketenpartners konden via de website van de Orde meedenken over de nieuwe regelgeving. De Orde kreeg via de mail 29 reacties binnen, vijf reacties kwamen per post en op de website werden achttien vragenlijsten ingevuld. Het projectteam gaat de reacties nu verwerken. Een aangepast ontwerp zal eind oktober worden voorgelegd aan het College van Afgevaardigden. 

De Orde zal advocaten de komende maanden op de hoogte houden van de aanstaande wijzigingen. De eerste nieuwsbrief over de doorlichting heeft u begin augustus ontvangen. 

Meer informatie vindt u op: www.advocatenorde.nl/10360/consultatie-orde-regelgeving.

 

Download artikel als PDF

Advertentie