Recent verscheen de achtste druk van Personen- & Familierecht & Erfrecht in een notendop van J.H.M. ter Haar en W.D. Kolkman. In de eerste 93 pagina’s van het boek behandelt Ter Haar in vogelvlucht het personen- en familierecht. Hij doet dit aan de hand van de levensgeschiedenis van hoofdpersoon Herman Hazewinkel. Alle – in juridisch opzicht – belangrijke gebeurtenissen passeren de revue. De auteur heeft ervoor gekozen om niet de volgorde uit Boek 1 BW aan te houden, maar zaken per levensfase te ordenen en uit te werken. Dit is vernieuwend. 

Via geboorte en minderjarigheid gaat hij naar meerderjarigheid, samenleving en huwelijk, adoptie en curatele, bewind en mentorschap om uiteindelijk bij echtscheiding, het reparatiehuwelijk en overlijden te eindigen. In het eerste deel van het boek gaat Ter Haar ook kort in op de sinds 1 januari 2014 geldende bepalingen voor curatele, bewind en mentorschap in de per 1 april 2014 in werking getreden Wet lesbisch ouderschap. 

Ter Haar maakt bij belangrijke gebeurtenissen ook melding van de rol die de notaris kan spelen bij het maken van keuzes in een bepaalde levensfase. Hierbij gaat het vooral over het maken van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of (levens)testament. In het kader van de advisering aan cliënten zijn deze excursies ook voor de advocaat relevant.

Kolkman op zijn beurt geeft een inleiding in het erfrecht. Aan de hand van voorbeelden, waarbij de familie van Hazewinkel ook model staat, behandelt hij de belangrijkste aspecten van het erfrecht. Kolkman volgt wel de volgorde van de wet. Hij gaat allereerst in op het wettelijke erfrecht als het recht dat geldt als er bij testament niet van wordt afgeweken. Hij noemt de kring van erfgenamen, de wettelijke verdeling ten gunste van de langstlevende echtgenoot (of geregistreerd partner) en de andere wettelijke rechten waarvan niet bij testament kan worden afgeweken. Vervolgens bespreekt hij de formele aspecten die komen kijken bij het opstellen van het testament en de bepalingen en regelingen die hierin gemaakt kunnen worden. Via de legitieme portie komt hij bij de boedelafwikkeling uit. 

Het boek geeft op een beknopte, duidelijke en leesbare manier de inhoud van Boek 1 en 4 BW weer. Voor de advocaat die niet dagelijks zaken op het gebied van het personen- en familierecht of erfrecht behandelt, is het een handig naslagwerk.

Download artikel als PDF

Advertentie