De verlaging van de vergoeding voor rechtsbijstandverleners heeft in 2013 niet geleid tot minder animo onder advocaten om toevoegingszaken te doen. Dat blijkt uit de Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2013 van de Raad voor Rechtsbijstand.

Per 1 januari 2012 en 1 oktober 2013 werd de vergoeding aan advocaten verlaagd. Verwacht werd dat dit zou leiden tot minder rechtsbijstandverleners, maar volgens de Raad is het aanbod van rechtsbijstandverleners juist verder gestegen met 200 tot 8.055 actief opererende rechtsbijstandverleners. Het aantal advocaten dat gesubsidieerde rechtsbijstand verleende, steeg met 2 procent harder dan de groei van het totaal aantal advocaten dat jaar (1 procent)

Ook werd er vaker een beroep op het stelsel gedaan. Het aantal toevoegingen steeg licht – met 0,8 procent tot 453 duizend. Daarvan ging het overigens in 2 procent van de gevallen om een mediationtoevoeging. Het aantal klantactiviteiten bij het Juridisch Loket nam sterk toe. Dit laatste is volgens de Raad een gevolg van de invoering van ‘diagnose en triage’ per 1 juli 2011, waarbij rechtzoekenden worden gestimuleerd eerst lang het Loket te gaan voordat zij de hulp inroepen van een advocaat.

Advertentie