Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) breekt volgens strafrechtadvocaten zijn belofte dat er niet bezuinigd gaat worden op de gesubsidieerde rechtsbijstand voor bewerkelijke zaken. In een boze brief aan de staatssecretaris noemt het actiecomité van strafrechtadvocaten diens handelswijze ‘onbegrijpelijk’.

Vorig jaar maakte Teeven bekend dat hij een grote bezuiniging wilde doorvoeren op de vergoeding aan advocaten in bewerkelijke strafzaken. Ze zouden nog maar 70 euro per uur krijgen hiervoor. Strafrechtadvocaten kwamen met alternatieve voorstellen voor de bezuiniging, waarna Teeven begin dit jaar de bezuiniging op de extra uren van tafel haalde.

Een van die alternatieve voorstellen was dat er voortaan een vast tarief voor ondertoezichtstellingen zou komen. In het overleg met ambtenaren van Teeven hebben de strafrechtadvocaten te horen gekregen dat deze alternatieve bezuinigingsmaatregel geen doorgang kan vinden. Volgens de strafrechtadvocaten een onbegrijpelijke beslissing omdat ook de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand zich konden vinden in een forfaitaire vergoeding in OTS-zaken.

Teeven zou nu voorgesteld hebben dat er toch een korting komt van 1,4 miljoen euro op de extra gewerkte uren in complexe strafzaken. ‘Het druist niet alleen in tegen eerdere afspraken’, schrijft Eric Steller namens het actiecomité van strafrechtadvocaten aan Teeven. ‘Het is tevens niet uit te leggen waarom het uurtarief in grote ingewikkelde zaken lager zou moeten zijn.’

Volgens Steller is de bezuiniging op de bewerkelijke strafzaken niet nodig. Door de invoering van de ZSM, waarbij de Officier vn Justitie lichte zaken zelf afdoet, is de overheid de komende jaren veel minder geld kwijt aan advocatenbijstand in politierechterzaken.

Maarten Bakker

Advertentie