Nederland krijgt een speciale rechtbank die grote en internationale handelsconflicten snel afdoet, als het aan de Raad voor de rechtspraak ligt. Voorzitter Frits Bakker riep tijdens de Dag van de Rechtspraak de advocatuur, het bedrijfsleven en de overheid op de komst van een dergelijk commercial court ‘voluit te steunen’.

‘Een bedrijf moeten kunnen rekenen op tijdige en goede uitspraken bij conflicten. Goede rechtspraak is bepalend voor het vestigings- en ondernemingsklimaat in een land,’ zei Bakker in zijn toespraak tijdens de Dag van de Rechtspraak op 11 september. ‘Zonder goede rechtspraak, geen goed economisch verkeer.’

Uit de jaarlijkse Rule of Law Index volgt dat de Nederlandse rechtspraak op een vijfde plek wereldwijd staat. ‘Deze plaats dankt Nederland mede aan het in huis hebben van gespecialiseerde rechters. Zij zijn nu nog bij verschillende rechtbanken in verschillende kamers ondergebracht. Hun specialiteit komt in een commercial court helemaal tot zijn recht,’ meent Bakker.

Daarom zal de Rechtspraak zich inzetten voor de komst van een speciale handelsrechtbank. Een commercial court zou volgens Bakker grote internationale en nationale handelsgeschillen binnen een paar maanden kunnen afronden. Kernwoorden voor de procedures bij de op te richten handelsrechtbank noemt Bakker: ‘Efficiënt, Engelstalig, met harde deadlines.’

De Rechtspraak vraagt regering, politiek, bedrijfsleven en advocatuur om het plan te steunen. De Nederlandse Orde van Advocaten staat achter het voorstel: ‘De Orde steunt het voorstel van de Raad om geschilbeslechting in Nederland internationaal op de kaart te zetten. De uitwerking over de toegang tot en kosten van dergelijke voorzieningen zien we met belangstelling tegemoet.’

De Vereeniging Handelsrecht, waarvan bedrijfsjuristen, advocaten en rechters die met handelsrecht te maken hebben lid zijn, juicht de plannen toe. ‘Het is goed voor Nederland, de reputatie van de Nederlandse rechtstaat en de Nederlandse economie en werkgelegenheid, als door de oprichting van een commercial court internationale partijen vaker in Nederland hun geschillen voorleggen en willen beslechten,’ zegt voorzitter Harm-Jan de Kluiver (tevens partner bij De Brauw Blackstone Westbroek en deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam). 

Volgens De Kluiver zal een commercial court een sterkere concurrentiepositie opleveren. ‘En door de hoogwaardige en interessante zaken kan het ook de kwaliteit van de Nederlandse advocatuur en rechtspraak verhogen. Daarnaast kan het een extra kwaliteitsimpuls zijn voor de Nederlandse universitaire juridische opleidingen. Het initiatief kan een mooie aanvulling vormen op hetgeen de Ondernemingskamer al heeft bereikt in het enquêterecht.’

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie