De Orde heeft Jan de Wit en Rein-Jan Hoekstra voorgedragen voor benoeming door de Kroon om deel uit te maken van het College van Toezicht. Dat maakte AR-lid en waarnemend deken Bart van Tongeren bekend tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden.

Per 1 januari 2015 zal het College van Toezicht toezien op de werking van het toezicht en de klachtbehandeling zoals dat wordt uitgeoefend door de lokale dekens. Het College is een nieuw orgaan van de Orde en bestaat uit de landelijk deken en twee Kroonleden die advocaat, rechter noch ambtenaar zijn. Deze Kroonleden worden door de Orde aangedragen en benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister.

Beoogd Kroonlid Jan de Wit (1945) is voormalig advocaat en was tot 1 april jl. lid van de Tweede Kamer voor de SP. Eerder was De Wit gemeenteraadslid in Heerlen en lid van de Eerste Kamer. Ook Rein Jan Hoekstra (1941) begon zijn carrière als advocaat en werd daarna ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoekstra is lid van het CDA en was lid van de Raad van State. Hoekstra bracht in 2012 en 2013 op verzoek van de Orde rapporten inzake het toezicht op advocaten uit. Het derde lid van het College van Toezicht is huidig algemeen deken Walter Hendriksen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie