De griffierechten gaan minder omhoog en het Openbaar Ministerie krijgt een douceurtje van 20 miljoen euro. Minister Ivo Opstelten (VVD) en staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van het ministerie van Veiligheid en Justitie lijken in hun begroting voor 2015 iets guller dan de afgelopen jaren. Maar de korting van 85,1 miljoen euro op de gesubsidieerde rechtsbijstand gaat gewoon door.

In de begroting kondigt Teeven aan begin 2015 een start te maken met de bezuiniging van 85,1 miljoen euro. Hij heeft al een Algemene Maatregel van Bestuur naar de Kamer gestuurd, die op 1 januari van kracht moet gaan en waarin een eerste tranche van besparingen van 22 miljoen euro wordt afgekondigd. Pas daarna, in de loop van 2015, komt Teeven met een wetsvoorstel voor de stelselvernieuwing in de rechtsbijstand.

Uit een doorkijkje in de begroting naar latere jaren valt op te maken dat in 2016 de hardste klap zal vallen in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan verwacht het ministerie een bedrag van 43 miljoen te bezuinigen op toevoegingen voor advocaten. Het restant van het bezuinigingsbedrag van 85,1 miljoen wordt in 2017 en 2018 ingeboekt. Het aantal civielrechtelijke toevoegingen daalt in de prognoses van Veiligheid en Justitie in 2016 van ongeveer 313.000 naar 253.000. In de strafsector gaat het aantal ambthalve toevoegingen in dat jaar van ruim 88.000 naar 79.000. Het aantal reguliere straftoevoegingen zal in 2016 naar verwachting echter stijgen, van 61.000 naar 65.000.

In het Advocatenblad dat volgende week verschijnt, vindt een uitgebreide analyse over de ambities van het kabinet.

Maarten Bakker

Advertentie