Het wetsvoorstel inzake de digitalisering van de rechtspraak dat het ministerie van Veiligheid en Justitie uiterlijk in oktober naar de Tweede Kamer zal sturen geeft rechters de mogelijkheid in een beperkt aantal gevallen te kiezen voor een beeld- of geluidsopname in plaats van een proces-verbaal.

De Rechtspraak lijkt, vooruitlopend op de wet, al enthousiast voor deze nieuwe manier van werken. Dat blijkt uit een tweegesprek tussen Bart van Tongeren, lid van de Algemene Raad van de Nederlandse orde van advocaten en waarnemend deken, en Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak voor het Advocatenblad.

Het KEI-programma is opgezet om het burgerlijk en bestuursprocesrecht te vereenvoudigen en te digitaliseren. Er komt één basisprocedure in civiele en bestuursrecht-zaken en partijen gaan digitaal procederen. Volgens Bakker zal er niets veranderen aan de basis van het advocatenwerk: ‘Je hebt dat dossier zelf in je computer en dat gaat dan in één microseconde naar de rechtbank.’ Bakker vertelt ook over de nieuwe mogelijkheden die de wet naar verwachting zal bieden, als het wetsvoorstel wordt aangenomen zoals verwacht.

Van Tongeren merkt op dat dit een enorme verandering voor de klassiek geschoolde jurist betekent. ‘Gaat de rechter dan achter de autocue zitten?’ vraagt Van Tongeren. ‘Natuurlijk zijn op 2 juli 2015 niet alle proces-verbalen audiovisueel. Misschien zien we het in 2016 één keer bij een dappere rechter. We zullen moeten leren om met deze nieuwe technieken om te gaan. Het is ook een kwestie van gewoonte,’ zegt Bakker. Als rechters zich instellen op het audiovisuele aspect en erop getraind worden, zal het goed mogelijk zijn volgens de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Het volledige tweegesprek tussen Van Tongeren en Bakker over KEI staat in het oktober nummer van het Advocatenblad dat 25 september verschijnt.

Edit: Een eerdere versie van dit bericht sprak nog over video vonnis.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie