Rechters van rechtbank Leeuwarden slaan in de Leeuwarder Courant alarm over de verplaatsing van het kantoorpersoneel naar Groningen. Hoewel de voorzitter van het bestuur heeft aangekondigd dat alleen het rechtbankpersoneel verhuist en zittingen in Leeuwarden gehouden blijven worden, vrezen de rechters op termijn opheffing van de locatie. ‘Fryslân zal daarmee de eerste provincie worden die geen rechtspraak meer heeft,’ zeggen de rechters in een ingezonden brief.

Donderdag maakte het gerechtsbestuur bekend het rechtbankpersoneel binnen vijf jaar te willen laten verhuizen naar Groningen. Centralisatie zou de kwaliteit ten goede komen. Maar de rechters hekelen de suggestie dat de kwaliteit van de rechtspraak in Leeuwarden onvoldoende gewaarborgd zou zijn. ‘Uit feedback van colleges die in hoger beroep oordelen over de uitspraken van de Leeuwarder rechters, blijkt dat er sprake is van kwalitatief goede rechtspraak,’ schrijven de rechters in de open brief. ‘Die kwaliteit hebben de rechters ondanks de steeds groter wordende fusiechaos tot op de dag van vandaag weten te handhaven.’

Bij de herindeling van de gerechtelijke kaart is de rechtspraak in de Noordelijke provincies aanmerkelijk veranderd. Waar vroeger Groningen, Assen en Leeuwarden drie aparte arrondissementen vormden, zijn de drie rechtbanken samengegaan tot één rechtbank Noord-Nederland. Het uitgangspunt van de wetgever was dat er op deze locaties volwaardige vestigingen zouden blijven.

Bestuur en rechters die in Leeuwarden werken zijn volgens de Leeuwarder Courant inmiddels in gesprek over de verhuisplannen en de kritiek daarop.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie