De Rechtspraak onderzoekt dit najaar de mate van tevredenheid over gerechten. Advocaten en andere professionals kunnen vanaf 23 september een uitnodiging verwachten om een online vragenlijst in te vullen. Ook rechtzoekenden kunnen hun mening laten horen via interviews op alle gerechten.

Elke drie jaar doet de Rechtspraak een klantwaarderingsonderzoek. Doel is inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid over de gerechten. Daarnaast legt de Rechtspraak hiermee verantwoording af aan de maatschappij. De gerechten zullen de resultaten, die rond half maart verwacht worden, gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren.

Alle relevante professionals zoals advocaten, gemeenten, officieren en deurwaarders worden per mail uitgenodigd om een online enquête in te vullen. Per gerecht zullen bovendien minimaal 36 rechtzoekenden gevraagd worden naar hun oordeel. De Rechtspraak verwacht zo bijna 3.500 interviews te verwerken.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie