Samenleving en politiek kijken met een kritisch oog naar de rechtspraak. De naakte rechter (Uitgeverij Balans, 2014) zoomt in op de persoon achter de rechter.

‘Dan gaat het om strafdossiers waarvan ik weet dat het slachtoffer nog zou leven als het kwartje de andere kant op was gevallen,’ zegt een Haagse strafrechter in De naakte rechter. In het boek verhalen rechters over zaken die hen raken, afwegingen die ze maken in de rechtszaal en over de straffen die ze opleggen. Journalisten van Vrij Nederland Marian Husken en Harry Lensink spraken voor hun boek met twaalf rechters en interviewden de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarnaast verwerkten ze resultaten van Vrij Neder-land-enquêtes onder magistraten.
    Marian Husken schreef eerder meerdere misdaad- en justitieboeken waaronder De criminele carrière van Mink K. en Deals met justi-tie. Harry Lensink publiceerde Stille Willem, de dodelijke spagaat van vastgoedbaron Endstra. Samen schreven ze onder meer De do-denlijst, Het geheim van Bram Moszkowicz en De jacht op crimineel geld.
    Actuele aanleidingen om rechters onder de loep te nemen, zagen de auteurs van De naakte rechter genoeg: de kritiek vanuit de sa-menleving en de politiek over te lage straffen en onbegrijpelijke uitspraken, de rol van het slachtoffer in de zittingszaal, cameraregistra-tie, bezuinigingen en werkdruk.
    De auteurs beschrijven de rechters, niet in hun ‘ivoren toren’, maar in hun ‘glazen huis’. Het boek is zeer gedetailleerd en alleen daarom al de moeite waard, zowel voor juristen als voor buitenstaanders. Het is overigens wel de vraag of de titel van het boek helemaal goed is gekozen. De naakte rechter kan het beeld oproepen van een onthulde, en daarmee kwetsbare rechter, terwijl het in dit boek meer gaat om de persoon achter de institutie, de rechtspraak. En die persoon is misschien óók kwetsbaar, maar dat zeker niet alleen.

Sabine Droogleever Fortuyn

Download artikel als PDF

Advertentie