RECHTSBIJSTAND Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) breekt volgens strafrechtadvocaten zijn belofte dat er niet bezuinigd gaat worden op de gesubsidieerde rechtsbijstand voor bewerkelijke zaken. Vorig jaar maakte Teeven bekend dat hij een grote bezuiniging wilde doorvoeren op de vergoeding aan advocaten in bewerkelijke strafzaken. Strafrechtadvocaten kwamen met alternatieve voorstellen voor de bezuiniging, waarna Teeven begin dit jaar de bezuiniging op de extra uren van tafel haalde. Een van die alternatieve voorstellen was dat er voortaan een vast tarief voor ondertoezichtstellingen zou komen. In het overleg met ambtenaren van Teeven hebben de strafrechtadvocaten te horen gekregen dat deze alternatieve bezuinigingsmaatregel geen doorgang kan vinden.

TABLET Elektronische gegevensdragers met digitale processtukken mogen vanaf maandag 15 september met advocaten mee de penitentiaire inrichtingen in. Dat kondigde minister Ivo Opstelten (VVD, Veiligheid en Justitie) aan tijdens de opening van het Advocatenportaal op 8 september.

MENSENRECHTEN Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) gaat zaken waarbij mensenrechten in Nederland in het geding zijn aanbrengen bij de rechter. Hiertoe roept ze een speciaal ‘litigation’ project in het leven. Eind dit jaar zal waarschijnlijk de eerste zaak dienen.
ANIMO De verlaging van de vergoeding voor rechtsbijstandsverleners heeft in 2013 niet geleid tot minder animo onder advocaten om toevoegingszaken te doen. Dat schrijft de Raad voor Rechtsbijstand in de Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2013.

ADVOCATENKEUZE Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tijdens het reces veertien vragen gesteld over het recht op de vrije keuze van een advocaat. De Kamervragen volgen op het arrest van de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst.

TOEZICHT De Orde heeft Jan de Wit en Rein-Jan Hoekstra voorgedragen voor benoeming door de Kroon om deel uit te maken van het College van Toezicht. Jan de Wit is voormalig advocaat en Kamerlid voor de SP. Rein-Jan Hoekstra begon zijn carrière als advocaat en werd daarna ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoekstra is lid van het CDA, was lid van de Raad van State en rapporteerde eerder over toezicht.

Download artikel als PDF

Advertentie