Wetenschappers leggen link tussen politiek en recht

De blog publiekrechtenpolitiek.nl is een zeer leesbare poging van docenten en professoren staats- en bestuursrecht om een link te leggen tussen politiek en recht. Alleen al wegens de poging van de deelnemende auteurs om met een juridische bril naar de politieke actualiteit te kijken. Deze weblog heeft diep-gravende longreads en vlot geschreven tegendraadse meningen van wetenschappers die hiermee hun vak toegankelijk maken. Een post als ‘Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde?’ bekritiseert feilloos de gebrekkige kennis van de Kamervoorzitter. Helaas is het gevaar van een liefheb-berij dat deze er te vaak bij inschiet als de plicht roept, dus verkeert de blog in een kleine dip, zoals een van de auteurs bij navraag toegeeft. Jammer, want een serie als ‘Geheimen van het Binnenhof’ verdient een wekelijks vervolg.

Erik Jan Bolsius

Download artikel als PDF

Advertentie