Nederland krijgt een speciale rechtbank die grote en internationale handelsconflicten snel afdoet, als het aan de Raad voor de rechtspraak ligt. Voorzitter Frits Bakker riep tijdens de Dag van de Rechtspraak de advocatuur, het bedrijfsleven en de overheid op de komst van een dergelijk commercial court ‘voluit te steunen’.
    ‘Een bedrijf moet kunnen rekenen op tijdige en goede uitspraken bij conflicten. Goede rechtspraak is bepalend voor het vestigings- en ondernemingsklimaat in een land,’ zei Bakker in zijn toespraak tijdens de Dag van de Rechtspraak op 11 september. ‘Zonder goede rechtspraak geen goed economisch verkeer.’
    Uit de jaarlijkse Rule of Law Index volgt dat de Nederlandse rechtspraak op een vijfde plek wereldwijd staat. ‘Deze plaats dankt Nederland mede aan het in huis hebben van gespecialiseerde rechters. Zij zijn nu nog bij verschillende rechtbanken in verschillende kamers ondergebracht. Hun specialiteit komt in een commercial court helemaal tot zijn recht,’ meent Bakker.
    Daarom zal de Rechtspraak zich inzetten voor de komst van een speciale handelsrechtbank. Een commercial court zou volgens Bakker grote internationale en nationale handelsgeschillen binnen een paar maanden kunnen afronden. Kernwoorden voor de procedures bij de op te richten handelsrechtbank noemt Bakker: ‘Efficiënt, Engelstalig, met harde deadlines.’
    De Rechtspraak vraagt regering, politiek, bedrijfsleven en advocatuur om het plan te steunen. De Nederlandse Orde van Advocaten staat achter het voorstel. ‘De Orde steunt het voorstel om geschilbeslechting in Nederland internationaal op de kaart te zetten. De uitwerking over de toegang tot en kosten van dergelijke voorzieningen zien we met belangstelling tegemoet.’

Nathalie Gloudemans-Voogd

Download artikel als PDF

Advertentie