–     Raad van discipline ’s-Hertogenbosch, 13 januari 2014, zaak nr. OB 119-2013 en nr. OB 120-2013, ECLI:NL:TADRSHE:2014:3.
–     Gedragsregel 23 en 25.
–     Een advocaat moet ervoor waken geen dubbel werk te verrichten, althans die werkzaamheden niet (tegen specialistentarief) in rekening brengen.

In een begrotingsbeslissing van de Raad van Toezicht zijn de declaraties van mrs. X en Y begroot op (afgerond) € 30.000 in plaats van op (afgerond) € 50.000. Mrs. X en Y leggen zich neer bij deze begrotingsbeslissing. Het dekenbezwaar is dat mrs. X en Y excessief hebben gedeclareerd.
De declaraties van mrs. X en Y zijn met een zo groot bedrag verminderd dat de raad van discipline oordeelt dat het oorspronkelijk in rekening gebrachte bedrag als excessief moet worden beschouwd. Dat de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat de werkzaamheden wel zijn verricht (maar niet altijd doelmatig waren), maakt dat niet anders. Mrs. X en Y hebben immers, zo hebben zij ter zitting erkend, diverse werkzaamheden dubbel verricht omdat de cliënt keer op keer hetzelfde moest worden uitgelegd. Voor al die werkzaamheden hebben zij echter wel het specialistentarief in rekening gebracht. Mrs. X en Y hadden ervoor moeten waken dat geen ze geen dubbel werk deden, althans die werkzaamheden niet (tegen dat specialistentarief) in rekening mogen brengen.
Klacht gegrond; waarschuwing voor mrs. X en Y.

Download artikel als PDF

Advertentie