–     Raad van discipline Amsterdam, 18 november 2013, zaak nr. 13-230A en nr. 13-231A, ECLI:NL:TADRAMS:2013:171.
–     Artikel 46 Advocatenwet.
–     Faillissementssaldo aan crediteuren onttrokken.

De deken verwijt mrs. X en Y dat het saldo van een faillissementsafwikkeling (mede) door hen aan belanghebbenden is onttrokken.
Door een onmiskenbare vergissing van de bank werd het faillissementssaldo van (afgerond) € 47.000 in juni 2008 gestort op de kantoorrekening van mr. X. Deze maakte het onder aftrek van zijn salaris over naar de derdengeldrekening van zijn toenmalige kantoor. Vervolgens zette mr. X de praktijk elders voort, terwijl hij het faillissementssaldo liet staan op de derdengeldrekening van zijn voormalige kantoor, waar mr. Y werkzaam bleef, zonder de crediteuren van het faillissement te voldoen.
Volgens de raad van discipline had mr. X het saldo hoe dan ook – althans na aftrek van het door de rechtbank goedgekeurde curatorsalaris van € 10.000 – onverwijld moeten terugstorten op de faillissementsrekening van de bank.
Door de faillissementsgelden onbeheerd achter te laten, heeft mr. X de mogelijkheid geboden dat daaraan gelden werden onttrokken. Naar het oordeel van de raad zijn dit zeer ernstige tekortkomingen in het handelen van mr. X als curator, waardoor hij het vertrouwen in de advocatuur heeft geschaad.
Mr. Y had ter zitting van de raad erkend dat hij in november 2008 het restant faillissementssaldo van (afgerond) € 37.000 vanaf de derdengeldrekening van zijn kantoor naar zijn kantoorrekening had overgeboekt, zonder dat hij daarvoor een deugdelijke verklaring kon geven. Ter zitting erkende mr. Y bovendien dat vervolgens van dit bedrag ‘weleens iets is opgenomen’. Vaststaat ten slotte dat mr. Y in december 2011 € 37.000 heeft gestort op de derdengeldrekening van zijn kantoor nadat de rechter-commissaris mr. X had verzocht een toelichting te geven op de financiële afwikkeling van het faillissement. De raad beoordeelt dit handelen van mr. Y eveneens als tuchtrechtelijk zeer ernstig laakbaar.
Dekenbezwaar gegrond; schorsing van zowel mr. X als mr. Y voor drie maanden.

Download artikel als PDF

Advertentie