Asiel- en vreemdelingenrechtadvocaten starten als eersten met digitaal procederen, mede omdat de Rechtspraak daarmee de Dolmatov problematiek kan repareren. Dat vertelt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker in een tweegesprek met waarnemend deken Bart van Tongeren in het Advocatenblad van deze maand.

Met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het burgerlijk en bestuursprocesrecht vereenvoudigd en gaan professionele partijen digitaal procederen. Als het wetsvoorstel wordt ingevoerd is de eerste KEI-pilot met asiel- en vreemdelingenrechtadvocaten. ‘Waarom deze groep? Zij hebben wellicht niet de meest sophisticated IT-omgeving, en hun cliënten zeker niet. Is het afbreukrisico niet heel groot?’ vraagt Van Tongeren aan Bakker in het tweegesprek voor het Advocatenblad.

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak antwoordt: ‘We hebben daar een paar argumenten voor, maar die liggen allemaal in onze eigen zakelijke sfeer. Ten eerste lag er een noodzaak om de Dolmatov-problematiek te repareren.’ Hiermee doelt Bakker op de zelfmoord van asielzoeker Aleksandr Dolmatov die bracht aan het licht dat er bij de registratie van asielzoekers fouten worden gemaakt.

Bakker noemt nog andere redenen om asielrechtadvocaten te laten starten met KEI. Zo is de Rechtspraak al ver met de system to system koppeling tussen de digitale systemen van de IND en de Rechtspraak. Daarnaast is in het bestuursrecht meer duidelijk hoe het proces eruit gaat zien na inwerkingtreding van de wetgeving. Bovendien wilde de Rechtspraak niet beginnen met burgers die zelf procederen, maar met een rechtsgebied waarin eisers doorgaans worden bijgestaan door een advocaat.

Het volledige gesprek is te lezen in het Advocatenblad van deze maand.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie