Uit een proef met eerstelijns rechtshulp blijkt dat het aantal toevoegingen van advocaten met dertig procent omlaag kan. Dat zei staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie dinsdag in de Tweede Kamer.

Met de invoering van eerstelijns rechtshulp hoopt Teeven een belangrijk deel van de bezuiniging van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand te realiseren. Burgers moeten eerst aankloppen bij een juridisch loket, de zogeheten poortwachter, die bekijkt of conflicten ook zonder een rechtsgang met advocaat opgelost kunnen worden.

Onlangs is een eerste ‘pilot’met eerstelijns rechtshulp afgerond. Daaruit concludeerde Teeven dinsdag dat ‘dertig procent van de mensen die nu nog een toevoeging krijgen, straks geen toevoeging meer krijgt’. Eerder ging het ministerie nog uit van een afname van het aantal toevoegingen met slechts tien procent. Burgers zijn volgens de staatssecretaris ‘heel tevreden’ met de eerstelijns rechtshulp.

Teeven wil de poortwachter met ingang van 2016 invoeren. Hij debatteerde dinsdag met de Tweede Kamer over een Algemene Maatregel van Bestuur waarmee vanaf 2015 een eerste tranche van bezuinigingen op de rechtsbijstand wordt ingeboekt. De maatregel voorziet onder meer in een generieke verlaging van het puntentarief voor advocaten. Verder worden de vergoedingen voor supersnelrechtzaken en bewerkelijke strafzaken verlaagd.

D66 en de SP hebben twee moties tegen de AMvB ingediend. Kamerlid Van Nispen van de SP meent dat als de wietteelt gelegaliseerd wordt, de bezuiniging op rechtsbijstand niet meer nodig is. Het kabinet bespaart dan immers 200 miljoen euro op de inzet van politie en justitie.

Maarten Bakker

Advertentie