De Raad voor Rechtsbijstand gaat de komende maanden advocatenkantoren uitnodigen voor het aangaan van een High Trust-samenwerking. In 2010 is de Raad gestart met High Trust via een pilot. Inmiddels wordt ruim twee derde van het totale aantal reguliere toevoegingen op deze basis afgegeven. De bij de Raad ingeschreven kantoren die nog niet op deze manier met de Raad samenwerken, zullen hiervoor worden benaderd.

Bij een High Trust-samenwerking beoordeelt een advocaat zelf of een reguliere toevoegingszaak toevoegwaardig is. De Raad voor Rechtsbijstand controleert achteraf steekproefsgewijs. ‘Toevoegingen kunnen sneller worden aangevraagd en verleend, direct na het uitvoeren van de draagkrachttoets’, zegt een woordvoerder van de Raad voor Rechtsbijstand. ‘Dit geeft de aanvrager eerder zekerheid over de aanvraag. High Trust is een duurzame manier van samenwerken die gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger maakt.’

De risico’s van het samenwerkingsverband zijn volgens de Raad beperkt. ‘Voor de advocaat is over het algemeen duidelijk welke zaken toevoegwaardig zijn. Mocht er toch twijfel zijn, dan kan de Kenniswijzer worden geraadpleegd of contact worden opgenomen met de helpdesk.’ In 95 procent van de High Trust-zaken gaat het volgens de Raad prima. In minder dan 1,5 procent van de zaken gaat het om een foutief afgegeven toevoeging.

Ruim twee derde van het totale aantal reguliere toevoegingen wordt op High Trust-basis afgegeven. En de Raad is tevreden met dit samenwerkingsverband. De High Trust-convenanten met de samenwerkende kantoren gaat de Raad omzetten van bepaalde, naar onbepaalde tijd. Daarnaast gaat de Raad de overige kantoren die bij de Raad zijn ingeschreven hiervoor benaderen.

De Nederlandse Orde van Advocaten steunt deze campagne van de Raad voor Rechtsbijstand.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie