Het Advocatenblad berichtte op 16 oktober dat advocaten steeds hogere drempels ervaren bij het aanvragen van extra uren in bewerkelijke zaken. Kamerlid Van Nispen (SP) heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hierover vragen gesteld.Link:

Van Nispen wil graag de reactie van de staatssecretaris op het bericht ‘Steeds hogere drempels bewerkelijke zaken’. De parlementariër vraagt of het formeel beleid is dat aanvragen van civiele en bestuursrechtadvocaten vaak worden afgewezen. Als dit niet het geval is, wil het Kamerlid weten hoe het kan dat dit wel zo wordt ervaren. De staatssecretaris mag ook reageren op de stelling dat advocaten door standaard afwijzingen zo ontmoedigd zijn dat ze niet eens meer proberen om extra uren aan te vragen. ‘Is dit een beoogd gevolg van de bezuinigingen op de rechtsbijstand?’ vraagt Van Nispen.

Daarnaast vraagt het Kamerlid hoe Teeven de hogere drempels voor de vergoeding van extra uren voor feitelijk en/of juridisch complexe zaken beoordeelt. Van Nispen verzoekt de staatssecretaris in het antwoord het gegeven te betrekken dat de tarieven per punt de afgelopen jaren zijn verlaagd, volgens de plannen volgende jaren verder zullen dalen en tot en met 2018 niet zullen worden geïndexeerd. ‘Zorgt het moeilijker maken van de vergoeding van extra uren niet voor nog meer druk op het specialisme van de sociale advocatuur?’ wil Van Nispen weten.

De staatssecretaris heeft nog niet gereageerd.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie