Nederland en Ierland stellen na Noorwegen in Europa het meeste geld beschikbaar voor gefinancierde rechtsbijstand. Per honderdduizend inwoners zijn er in Nederland 3260 zaken, waarvoor gemiddeld 883 euro beschikbaar wordt gesteld. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van de European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ).

Noorwegen begroot per pro-deozaak gemiddeld 4180 euro, maar heeft per honderdduizend inwoners wel veel minder pro-deozaken (1281) dan Nederland (3260). Ook Ierland geeft gemiddeld meer dan 800 euro uit aan een toevoegingszaak en wordt samen met Noorwegen en Nederland gerekend tot de landen met ‘the most generous legal aid policies in Europe’. De cijfers van het begin oktober verschenen onderzoek dateren van 2012.

Wat de totale uitgaven voor de rechtspleging betreft staat Nederland derde met 125 euro per hoofd van de bevolking. Zwitserland (198 euro) en Luxemburg (147 euro) besteden er meer aan. Duitsland (114 euro) en Engeland & Wales (96 euro) scoren lager.

‘Ruimhartig’
Hoe de cijfers voor 2013 en 2014 zouden uitvallen na de bezuinigingen kunnen de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Veiligheid en Justitie niet zeggen. Die cijfers zijn namelijk nog niet beschikbaar. Zou het ministerie vanuit Europese optiek de geldkraan voor gefinancierde rechtsbijstand verder kunnen dicht draaien? ‘Dat doen we dus niet’, zegt een woordvoerder. Wel wordt verder gewerkt aan ‘een stelsel dat meer bij de tijd is met een versterkte eerste lijn’, dat voor de toekomst beheersbaar blijft. Als de voorgenomen maatregelen in werking zijn getreden, zal Nederland ook in Europees perspectief ‘een ruimhartig stelsel’ houden, zegt de woordvoerder van het ministerie.

Weinig advocaten
Uit het onderzoek blijkt overigens dat Nederland vergeleken met andere Europese landen weinig advocaten per honderdduizend inwoners heeft: 101,3. In Luxemburg (384,8) en Italië (379) zijn er bijna vier keer meer. Ook Duitsland (200,5) en België (155,3) hebben er meer. Frankrijk scoort lager dan Nederland (85,7).

Feminisering rechtspraak
Nederlandse rechters verdienen gemiddeld 128 duizend euro per jaar. Daarmee staan ze in de Europese middenmoot. Er waren in 2012 meer vrouwen dan mannen rechter. Met 53,4 procent tegenover 46,6 procent staat Nederland ook in dit opzicht in de middenmoot. Maar in de hogere regionen zijn vrouwelijke rechters schaarser en eindigt Nederland onderaan: 90 procent van de presidenten is man.

Lex van Almelo

Advertentie