Bij de Rechtbank Den Haag hebben twee partijen vorige week een ‘sharia schikking’ bereikt. Eiser en gedaagde beschuldigden elkaar van liegen maar hadden allebei een bewijsprobleem. In het proces-verbaal is de schikking tussen partijen vastgelegd: zij zullen elkaar binnen twee maanden treffen bij een imam om te zweren op de Koran dat hun stelling de waarheid is.

De minnelijke regeling werd bereikt tijdens een zitting bij de Rechtbank Den Haag, sector kanton. Eiser was een huurder die stelde borg betaald te hebben. Hij eiste het bedrag nu terug. De verhuurder bestreed dat er ooit een borg voldaan was en had bovendien een eis in reconventie vanwege vermeende schade ingesteld.

Beide partijen konden hun eisen niet goed onderbouwen. Daarop stelde eiser voor dat partijen hun stelling konden bewijzen door op de Koran te zweren dat hun standpunt de waarheid is. De kantonrechter ging daar niet in mee; nergens in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat immers dat zweren met de hand op de Koran dwingend bewijs oplevert.

Als partijen onderling overeenstemming zouden bereiken op dit punt, zou de kantonrechter hen vanzelfsprekend niet tegenhouden, zo gaf zij te kennen. Op de gang bleek eiser bereid te zijn af te zien van zijn vordering als de verhuurder ten overstaan van een imam zou zweren dat hij inderdaad geen betaling had ontvangen. Gedaagde ging daarmee akkoord als de eiser dan ook meteen zou zweren dat hij als huurder de borg wel had betaald.

In het proces-verbaal is vervolgens opgenomen dat partijen elkaar binnen twee maanden zullen treffen bij een imam om te zweren dat hun standpunt de waarheid is. Als partijen dat niet doen, dan zal gedaagde alsnog de borg moeten terugbetalen aan eiser. Zweren beide partijen bij de imam dat zij de waarheid spreken, dan ziet eiser af van zijn vordering. De procedure is definitief doorgehaald en partijen laten hun geschil verder over aan God.

De Rechtbank Den Haag laat op 24 oktober weten niet eerder te hebben meegemaakt dat partijen onderling hun geschil op deze manier beslechten.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie