In november bespreekt de Tweede Kamer de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2015. De voorzitters van vier adviescommissies van de Nederlandse Orde van Advocaten bespreken in het Advocatenblad van deze maand de pijnpunten.

Zo uit Ruud Hermans, voorzitter van de adviescommissie burgerlijk procesrecht, zorgen over de digitalisering van de rechtspraak. Hij vraagt zich af of niet meer tijd nodig is om de wijzigingen uit het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) door te voeren. Minister Yvo Opstelten van Veiligheid en Justitie (VVD) wil dat de Wet vereenvoudiging en digitalisering in september 2015 al van kracht gaat; volgens Hermans wordt dat krap. ‘Digitalisering is nog een grote “black box” voor ons,’ zegt Hermans. ‘Het is voorlopig nog erg vaag wat de Raad van ketenpartners als de advocatuur verlangt.’

Ook op het gebied van vreemdelingenrecht zijn er veel actualiteiten die om aandacht vragen volgens Lineke Blijdorp, voorzitter van de adviescommissie vreemdelingenrecht. Blijdorp vindt dat Den Haag oog moet houden voor een zorgvuldige opvang van Syrische vluchtelingen. Ook is de voorzitter kritisch over het plan om het Bureau Medische Advisering (BMA) eerder in te schakelen; het probleem van inadequate zorg aan asielzoekers is daarmee niet verholpen. Daarnaast zou er volgens Blijdorp een buitenschuldregeling moeten komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen.

Vanuit de adviescommissie strafrecht volgen ook kritische geluiden op het beleid van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Voorzitter adviescommissie strafrecht Rob van der Hoeven: ‘Onder het mom van “knelpunten oplossen” schuift de minister de rechtsstatelijkheid opzij. De positie van verdachten doet er niet toe.’ De kritiek ziet vooral op de grote herziening van het Wetboek van Strafvordering, waar Van der Hoeven geen onderbouwing voor kan vinden. Van der Hoeven is niet tegen aanpassing van Strafvordering, maar de voorstellen lossen praktische problemen niet op.

De voorzitter van de adviescommissie belastingrecht Ludwijn Jaeger wordt niet enthousiast van de kabinetsplannen in de fiscale sfeer. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën (VVD) aankondigde op Prinsjesdag een eenvoudiger fiscaal stelsel aan, maar volgens Jaeger leidt deze stelselherziening niet tot vereenvoudiging. Ook staat de rechtszekerheid onder druk volgens Jaeger: ‘De normen worden steeds opener en breder. Alles is fout, totdat het tegendeel is bewezen. Bij de Belastingdienst en het OM werken goede mensen, maar we worden steeds meer aan hun willekeur overgeleverd.’

Het volledige interview met de voorzitters van de vier adviescommissies is te lezen in het Advocatenblad van november.

Advertentie