49 procent van advocaten die tussen 2007 en 2014 beëdigd is vindt de werkdruk op kantoor hoog. Vijf procent van die groep vindt het zelfs te hoog. De balans tussen werk en privé is in orde volgens 52 procent van de jonge advocaten. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête naar welbevinden onder advocaten met nul tot zeven jaar ervaring, die de Stichting Jonge Balie afnam in samenwerking met verzekeraar Movir.

De 905 respondenten geven aan hard te werken: 88 procent werkt meer dan 40 uur per week. Bij 28 procent staat zelfs vijftig of meer uur per week op de teller. Toch is de jonge balie niet ontevreden over hun werk: 81 procent rapporteert tevreden of zeer tevreden te zijn in de advocatuur.

Ongeveer de helft van de jonge advocaten vindt dat er een goede balans is tussen werk en privé. In 2013 was dat nog 57 procent. 51 procent van de respondenten noemt de werkdruk op kantoor goed. Hoge werkdruk is niet overal bespreekbaar, maar in 57 procent van de gevallen wel. Er blijkt een sterke correlatie tussen de ervaren work life balance en de mate waarin stress bespreekbaar is enerzijds en de algemene tevredenheid over het beroep anderzijds. Hoe positiever men is over de balans en des te meer werkdruk bespreekbaar is, hoe meer de jonge advocaten blij zijn met hun beroep.

Hoewel een groot deel van de Jonge Balie aangeeft hard te werken, heeft slechts een derde behoefte aan een langere verlofperiode. Een sabbatical is bij twee derde van de kantoren bespreekbaar. Het Nieuwe Werken, met flexibele uren en thuiswerkmogelijkheden, is mogelijk bij 60 procent van de kantoren. Advocaten die de mogelijkheid van flexibel werken hebben, en advocaten bij wie op kantoor onbetaald verlof bespreekbaar is, blijken meer tevreden.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie