SHARIA SCHIKKING Bij de Rechtbank Den Haag hebben twee partijen half oktober een ‘sharia schikking’ bereikt. Eiser en gedaagde beschuldigden elkaar van liegen maar hadden allebei een bewijsprobleem. In het proces-verbaal is de schikking tussen partijen vastgelegd: zij zullen elkaar binnen twee maanden treffen bij een imam om te zweren op de Koran dat hun stelling de waarheid is. 

 

KEI Het wetsvoorstel dat vereenvoudiging en digitalisering in het procesrecht via het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) beoogt is op 20 oktober openbaar gemaakt. Uit het wetgevingsadvies blijkt dat de Raad van State niet onverdeeld enthousiast is over het wetsvoorstel.

 

COMMERCIAL COURT VVD-kamerleden Van Oosten en Van der Steur hebben Kamervragen gesteld over de oproep van de Rechtspraak om een commercial court in te stellen. Van hun partijgenoot minister Opstelten van Veiligheid en Justitie willen de Kamerleden onder meer weten wat hij van dit plan vindt en wat de vervolgstappen zullen zijn.

 

OMBUDSMAN De Nationale ombudsman heeft besloten om niet langer deel uit te maken van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). Het Bureau Nationale ombudsman heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie hierover een brief gestuurd. Advocaten maken zich zorgen. 

 

BEGROTING Het ministerie van Veiligheid en Justitie loopt het gevaar te veel vrijheid op te offeren in de strijd om de veiligheid te beschermen. Dat gevoel heeft algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) Walter Hendriksen bij het lezen van de begroting van Veiligheid en Justitie 2015, zo schrijft hij in een brief van 9 oktober aan de voorzitter van de Eerste Kamer. 

 

PIETEN-ZAAK De zitting in het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in de Zwarte Pieten-zaak leek op 16 oktober meer op een mondeling tentamen staats- en bestuursrecht. De gemachtigden moesten onder andere beantwoorden wat het begrip ‘openbare orde’ inhoudt. Op 12 november deelt de Afdeling bestuursrechtspraak de cijfers uit. 

 

TOEVOEGINGEN Uit een proef met eerstelijns rechtshulp blijkt dat het aantal toevoegingen van advocaten met dertig procent omlaag kan. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie (VVD) eind september in de Tweede Kamer.

 

HIGH TRUST De Raad voor Rechtsbijstand gaat de komende maanden advocatenkantoren uitnodigen voor het aangaan van een High Trust-samenwerking. In 2010 is de Raad gestart met High Trust via een pilot. Inmiddels wordt ruim twee derde van het totaal aantal reguliere toevoegingen op deze basis afgegeven. De bij de Raad ingeschreven kantoren die nog niet op deze manier met de Raad samenwerken, zullen hiervoor worden benaderd. 

 

Lees meer op advocatenblad.nl.

Download artikel als PDF

Advertentie