Per 1 januari 2015 krijgen advocaten te maken met nieuwe regelgeving. De Wet positie en toezicht advocatuur treedt op die datum in werking. Deze wet wijzigt onder andere het toezichtstelsel en het tuchtrecht. Ook zullen de kernwaarden van de advocatuur en de ge-heimhoudingsplicht worden vastgelegd in de Advocatenwet. 

Daarnaast is vanaf begin volgend jaar waarschijnlijk de vernieuwde Orde-regelgeving van kracht. De huidige twaalf verordeningen en alle regelingen en reglementen van de Orde zijn samengevoegd in één nieuwe verordening. De conceptverordening, die is aangepast na consultaties, zal op 4 december aanstaande ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van afgevaardigden. 

Welke veranderingen precies zullen worden doorgevoerd en wat dit betekent voor uw praktijk leest u onder andere in de speciale nieuwsbrief ‘Nieuwe regelgeving voor de advocatuur’. De Orde stuurt advocaten deze nieuwsbrief in de aanloop naar 2015. De nieuwsbrieven en andere actuele informatie over de nieuwe regels kunt u nalezen op www.advocatenorde.nl.

 

Download artikel als PDF

Advertentie