Ik heb kennisgenomen van de uitspraak van de raad van discipline Amsterdam van 17 december 2013, gepubliceerd in het Advocatenblad oktober 2014 nummer 10 op bladzijde 54. Ik zie dat de klacht gegrond is verklaard en dat de maatregel berisping is opgelegd. 

Wat mij verbaast in de uitspraak van de raad van discipline is dat er enkel is ingegaan op de verplichting van de advocaat om de cliënten te wijzen op de mogelijkheden van een toevoeging. Hoewel terecht, verbaas ik mij erover dat er niet is ingegaan op de kennelijk absurde declaratie die door de betreffende advocaat aan de cliënt in rekening is gebracht. Ik zie dat er voor verleende rechtsbijstand 618.330,47 euro in rekening is gebracht en dat daarvan door de cliënt 515.664,22 euro is betaald. Door de cliënt resteerde dus ‘slechts’ een openstaande rekening van ongeveer een ton. 

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een toevoegingsadvocaat voor 630 euro exclusief btw een volledige strafzaak voert inclusief rechtsbijstand in voorlopige hechtenis en een advocaat elders in het land het duizendvoudige daarvoor vangt! 

Ik snap hier werkelijk niets van. Sterker nog, moeten we ons niet schamen dat dit mogelijk is? Heeft deze advocaat hier werkelijk vele duizenden uren aan gewerkt? Dat kan ik me niet voorstellen. 

Of meng ik mij hier in een discussie die mij als sociaal advocaat niet aangaat? Het uurtarief – en dus niet honorarium, want het honorarium betekent eregeld – is immers vrije markt. Wat mij betreft is het echter zo dat vrijheid alleen bestaat in gebondenheid. Wat mij betreft geldt dat ook voor de redelijke betaling voor verleende rechtsbijstand door de advocaat. Let op het woord ‘redelijk’. 

Kennelijk zijn er nog tal van advocaten die er een hobby van maken, gelet op de vele uitspraken van de tuchtrechter ter zake, om cliënten kaal te plukken. Ik schaam mij daar plaatsvervangend voor. 

En dat in het Advocatenblad met als omslag ‘Waarom advocaten zo ongelukkig zijn’. Had dit niet moeten zijn: ‘Waarvan advocaten zo ongelukkig worden’? 

 

Ben Bentem, advocaat te Enschede

Download artikel als PDF

Advertentie