Civiele en bestuursrechtadvocaten die werken op basis van toevoeging vragen minder vaak extra uren aan als een toevoegingsdossier meer tijd kost dan vooraf begroot. Zij signaleren dat hun aanvragen in deze bewerkelijke zaken steevast worden afgewezen. 

De Raad voor Rechtsbijstand kan extra uren toekennen als de zaak feitelijk of juridisch gecompliceerd is. ‘Van veel advocaten hoor ik dat ze, doordat ze doorgaans afwijzingen krijgen, zo ontmoedigd zijn dat ze het niet eens meer proberen om extra uren aan te vragen,’ zegt Dianne Abeln, penningmeester van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). 

Ook advocate Saskia Kool ziet steeds grotere drempels bij bewerkelijke zaken: ‘Een medewerkster van de Raad bevestigde me zelfs dat in de praktijk geen extra uren meer worden verstrekt bij uitsluitend feitelijke complexiteit.’ Deze bewering klopt volgens een woordvoerder van de Raad voor Rechtsbijstand niet: ‘De Raad houdt in de beoordeling van een verzoek voor extra uren wel degelijk rekening met de feitelijke complexiteit.’ 

Extra uren worden vooral toegekend in strafzaken: 91 procent van de beschikbare 50,5 miljoen euro. De uitgaven voor civiel recht en bestuursrecht zijn in 2013 gestegen ten opzichte van 2011, maar gedaald vergeleken met 2012. De Raad weet niet wat daar de oorzaak van is. De cijfers over 2014 zijn nog niet bekend, maar liggen mogelijk nog lager vanwege een extra eigen bijdrage in bewerkelijke zaken. SP-Kamerlid Van Nispen heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inmiddels om opheldering gevraagd.

Download artikel als PDF

Advertentie