De PvdA ziet voor de advocatuur nog wel een rol weggelegd als zogenaamde poortwachter in het nieuwe stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. De regeringspartij verschilt op dat punt van mening met VVD-staatssecretaris Fred Teeven.

In het nieuwe stelsel komt er een eerstelijns voorziening, waarin een poortwachter bepaalt of een toevoeging van de advocaat nodig is. Hij kan ook beslissen dat een geschil buiten de rechter om opgelost kan worden.

Teeven schreef de Kamer vorige week dat hij de selectie aan de poort wil overlaten aan juridische professionals die geen advocaat zijn. Kamerlid Jeroen Recourt van de PvdA zegt in een reactie dat hij de advocaten wél geschikt vindt als poortwachter. ‘Het hoeven niet perse advocaten te zijn, maar wel bij voorkeur. Het is toch goed als er in de eerstelijns voorziening mensen zitten die verstand hebben van procederen en dat hebben advocaten.’ De PvdA-woordvoerder wil dat Teeven uitlegt waarom hij ervoor kiest om andere juristen de eerstelijns voorziening te laten bemensen.

Coalitiegenoot VVD wil nog niet reageren op het plan van Teeven. Justitiewoordvoerder Ard van der Steur wacht liever totdat de beroepsorganisaties hun mening hebben gegeven over het wetsvoorstel van de staatssecretaris.

Oppositiepartij SP is ‘niet zo enthousiast’ over de plannen van Teeven. Justitiewoordvoerder Michiel van Nispen is kritisch over het onderzoek naar zes proefprojecten met selectie aan de poort. Daaruit bleek dat juristen die geen advocaat zijn, meer geschillen buiten de rechter om laten behandelen. Advocaten die in de proefprojecten de functie van poortwachter vervulden, gaven meer toevoegingen af.

‘Het onderzoek is uitgevoerd om de bezuiniging op de gesubsidieerde rechtsbijstand te rechtvaardigen’, meent Van Nispen. ‘Ik wil weten of er ook gekeken is naar de juridische kwaliteit van de gekozen oplossing. Werkt die ook goed op de langere termijn? Ik denk dat je daarvoor toch een advocaat nodig hebt.’

Maarten Bakker

Advertentie