De bezuinigingen van de Britse overheid op de gesubsidieerde rechtsbijstand hebben een averechts effect. Dat meldt het blad The Economist in een artikel.

Het Verenigd Koninkrijk heeft een genereus stelsel van rechtsbijstand, maar de regering-Cameron heeft het budget voor ‘legal aid’ met 25 procent verminderd. Een van de gebieden waarop zwaar is bezuinigd is het familierecht. De overheid hoopte dat rechtzoekenden op grote schaal gebruik zouden maken van mediation als een goedkoop alternatief voor procederen. Dat is niet gebeurd.

De mediationverzoeken zijn volgens The Economist sinds vorig jaar met veertig procent gedaald. De Britse rechtsbijstandexpert Roger Smith bevestigt de bevindingen van het blad. ‘Advocaten zijn weggehaald uit het systeem, terwijl zij juist partijen in echtscheidingszaken doorverwezen naar mediators’, aldus Smith. ‘De advocaten fungeerden als poortwachters.’

Personen stappen nu vaak zelf naar de rechter. Het aantal familiezaken waarin partijen niet werden bijgestaan door een advocaat, steeg tussen maart 2011 en december 2013 van 17 naar 29 procent., aldus The Economist. Rechtszaken zonder advocaat verlopen trager, waardoor de kosten oplopen en de kwaliteit van de rechtspraak terugloopt.

Volgens Roger Smith zijn vooral vrouwen het slachtoffer van de bezuinigingen in Groot-Brittannië op ‘legal aid. ‘Het is erg ‘nasty’voor hen. Ze moeten nadelige regelingen accepteren omdat hun mannen vaak nog wel de financiële middelen hebben voor een advocaat.’ Ook kan het voorkomen dat ex-echtgenoten die zichzelf vertegenwoordigen, vrouwen in rechtszalen aan pijnlijke verhoren onderwerpen.

Smith noemt de bezuiniging van de conservatief-liberale regering op het budget voor rechtsbijstand ‘rampzalig’. De Britse overheid heeft ook flink gekort op uitkering- en huurzaken, zonder er alternatieve vormen van geschillenbeslechting tegenover te stellen. De expert meent dat de Nederlandse overheid dat in ieder geval nog wel doet. ‘Maar politici in beide landen moeten erkennen dat het aantal zaken waarbij partijen bijgestaan moeten worden door een advocaat op een gegeven moment niet verder omlaag kan.’

Maarten Bakker

Advertentie