VERHOREN Het door justitie verstrekken van beelden van politieverhoren aan een televisiezender is onrechtmatig. Dat schrijft Bart Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten in een brief van 17 november aan het College van procureurs-generaal. Hij schreef de brief naar aanleiding van door het OM vrijgegeven beelden van politieverhoren die door televisiezender SBS zijn uitgezonden.

MH17 Een kernteam van zes gespecialiseerde advocaten gaat de nabestaanden van de ramp met de MH17 bijstaan. Dat heeft de Raad voor Rechtsbijstand afgesproken met de specialisatievereniging LSA en ASP. De zes advocaten zijn Veeru Mewa, Evert Wytema, Peter Langstraat, Maya Spetter, Sander de Lang en Antoinette Collignon.

MH17 (2) De Amsterdamse letselschadeadvocaat John Beer onderzoekt samen met Amerikaanse collega’s of hij ook anderen dan de luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines aansprakelijk kan stellen voor de ramp met de MH17 in Oekraïne. Beer heeft het Amerikaanse advocatenkantoor Kreindler & Kreindler ingeschakeld, dat de nabestaanden bijstond van de Lockerbie-aanslag in 1988.

HERZIENING STRAFRECHT Bij het maken van de plannen voor het project ‘Modernisering Wetboek van Strafvordering’ is te weinig aandacht voor de werkelijke problemen van een stroperige rechtspleging en de mogelijkheden tot het wegnemen daarvan. Dat is een van de conclusies van de adviescommissie strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

RECHTSBIJSTAND De PvdA ziet voor de advocatuur nog wel een rol weggelegd als zogenaamde poortwachter in het nieuwe stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De regeringspartij verschilt op dat punt van mening met VVD-staatssecretaris Fred Teeven, volgens wie de rol van poortwachter vervuld kan worden door juridisch medewerkers van het Juridisch Loket die geen advocaten zijn.

BALANS 49 procent van advocaten die tussen 2007 en 2014 beëdigd is, vindt de werkdruk op kantoor hoog. Vijf procent van die groep vindt die zelfs te hoog. De balans tussen werk en privé is in orde volgens 52 procent van de jonge advocaten. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête naar welbevinden onder advocaten met nul tot zeven jaar ervaring, die de Stichting Jonge Balie afnam in samenwerking met verzekeraar Movir.

SPREEKRECHT Gebruikmaking van het spreekrecht door slachtoffers leidt niet per definitie tot schending van het proportionaliteitsbeginsel. Dit blijkt uit de dissertatie van psycholoog Kim Lens over de effecten van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in de rechtbank. Lens promoveerde op 29 oktober aan Tilburg University.

Download artikel als PDF

Advertentie