ACTUALITEITEN FORMEEL EN MATERIEEL STRAFRECHT
Advocatenblad en Sdu organiseren op maandag 1 december 2014 in Hotel Breukelen de Kroniekendag: actualiteiten formeel en materieel strafrecht (5 PO). De inhoud wordt verzorgd door Cleerdin & Hamer Advocaten uit Amsterdam. Zij verzorgen ook de strafrechtkroniek van het Advocatenblad. Deelnemers krijgen op deze dag een overzicht van relevante uitspraken en recente ontwikkelingen voor hun procespraktijk.
De kosten bedragen 675 euro (ex. btw).
Meer informatie en aanmelding op sdujuridischeopleidingen.nl.

TOEKOMST VAN DE RECHTSSTAAT
Tilburg University organiseert met ondersteuning van het vfonds een evenement over vernieuwing van onze rechtsstaat en de Grondwet. Vijfenzeventig studenten en young professionals gaan als ambassadeur de uitdaging van de vernieuwing van de rechtsstaat aan, samen met twaalf gerenommeerde experts die daar ieder een voorzet voor doen in een korte pitch. Ook wordt samen met de Universiteit Leiden de Grondwetwiki gelanceerd: een wiki met de Grondwet die online door iedereen herschreven kan worden.
Plaats: Eerste Kamer, Binnenhof 22, Den Haag.
Datum: 4 december 2014 vanaf 11.00 tot 17.30 uur.
Meer informatie en aanmelding op event.nederlandrechtsstaat.nl.

ARBITRAGE- EN MEDIATIONCONFERENTIE
Op 26 en 27 januari 2015 heeft in het Vredespaleis in Den Haag de vierde conferentie plaats van het Panel of Recognised International Market Experts in Finance (P.R.I.M.E. Finance). Op het programma staan onder meer voordrachten over Libor, staatsschulden en financiële arbitrage. De conferentie is bedoeld voor advocaten, investeerders, bankiers en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in internationale geschillenbeslechting. Aanmelden is verplicht. Eén dag deelnemen kost 450 euro (ex. btw); beide dagen kosten 795 euro. Meer informatie vindt u op primefinancedisputes.org.

Download artikel als PDF

Advertentie